fredag 26 mars 2010

Glädjande besked från Folkpartiet!

Vid måndagens överläggningar kom vi gruppledare överens om att uppdra till två politiska sekreterare att ta fram ett förslag på arvodesreglemente som ska gälla från och med 2011. Kristdemokraterna i landstinget vill göra tydligt att partiet står för denna överenskommelse och kommer att delta i detta arbete.

- I avvaktan på utredningen, som Folkpartiet nu utlovar, vill Kristdemokraterna invänta resultatet av den innan vi agerar vidare i frågan. Vi tycker det är bra att Folkpartiet nu går ut och kräver en extern utredning som vi begärde i måndags. Det är nödvändigt att fakta kommer på bordet så att inga efterhandskonstruktioner kan göras!

I dagens SN och EK skriver Folkpartiets gruppledare Tomas af Bjur: ”För att komma tillrätta med de ¬strukturella problemen som omgärdat ¬arvodesfrågan krävs därför en grundlig granskning. Det handlar om en fullständig extern genomlysning av vilket ansvar såväl politik som organisation haft avseende arvoden under de senaste mandatperioderna.” Det är ett glädjande besked.

Likaså har Landstingsdirektören Karin Welin tillmötesgått vårt krav att stoppa utbetalningarna till sex politiker. Det handlar om arvoden på mellan 5 000 och 20 000 kronor i månaden som politikerna haft för så kallad politisk tid. Pengarna har betalats ut sedan maktskiftet i augusti 2008. Nu ska en oberoende revisor granska alla turer kring utbetalningarna. Vi tycker att det är ett bra beslut.

Inga kommentarer: