torsdag 5 januari 2012

Läkare är inte utbytbara

Landstinget Sörmland har aldrig tidigare haft så höga kostnader för hyrläkare som vi hade 2011. När länssjukvårdsnämnden fattade beslut om besparingar på sitt sammanträde i juni skulle hyrläkarkostnaderna halveras. Så har det inte blivit. Tvärtom. Kostnaderna ökar och problemen med vakanta läkartjänster kvarstå.

Greger Tidlunds (S) förslag att snabbutbilda sjuksköterskor löser inte problemet. Sjuksköterskor får inte ställa diagnoser, ordinera vård och behandling eller skriva remisser.
Vad ska dessa sjuksköterskor göra? Ska inte sörmlandska patienter få kontakt med läkare i samma utsträckning som patienter i andra landsting?
Nej, det var ett förslag som hör hemma i papperskorgen.