fredag 18 december 2009

Lönekarusellen i landstinget

Den 26 augusti 2007 tillträdde den nya s-ledda majoriteten i landstinget. Dagen efter landade ett dokument på lönekontoret undertecknat av Jörgen Danielsson. I dokumentet fanns det uppgifter om vilka som skulle ha lön och hur mycket. Dokumentet är inte diariefört och beslutet är inte heller anmält till landstingsstyrelsen!
Nu har dessa uppgifter nått media och Jörgen Danielsson uttalar sig följande i dagens ekurir "Det har funnits en kultur i landstinget som inte är okej." I Sörmlands Nyheter kan vi läsa att antalet politiker på lönelistan fördubblats och dubbla antalet mot det antal landstingsråd som landstingsfullmäktige beslutat om.
De partier som särskilt gynnats av majoritetsskiftet är, som av en händelse, FP och MP. Avhoppet från regnbågsalliansen belönades rikligt av Jörgen Danielsson. Tänk att de kunde sälja sin själ för dessa silverpenningar!

tisdag 8 december 2009

Ingen valfrihet

Idag fattar landstingsstyrelsen beslut om en ny modell för privat psykoterapi. Det innebär en rejäl vänstersväng i landstingspolitiken och känns inte ny utan snarare antik. Valfrihet och tillgänglighet kan patienter med behov av psykoterapi hädanefter se sig i stjärnorna efter!
Den förra majoriteten, regnbågsalliansen, införde den hittills gällande modellen. Avtal tecknades med 18 privata terapeuter till en kostnad av 2,4 miljoner kronor/år. Patienten kontaktar själv terapeuten som gjorde en bedömning och behandlingen kunde påbörjas utan lång väntan och byråkratiskt krångel. Grundsynen, då som nu, måste givetvis vara att patienter ska kunna välja!
För oss är det detsamma om man har ont i själen eller ryggen. Efter årsskiftet tillåts inte patienter att välja. De patienter som gått hos sin privata terapeut tvingas istället att ställa sig i psykiatrikön för överprövning. Låter det som ett synsätt som passar in på 2000-talet?
Den nya s-ledda majoriteten begränsar därmed patientens inflytande, inskränker valfriheten och förlänger lidandet i väntan på behandling.
Marie-Louise Forslund Mustaniemi, (KD)
Kristina Fransson (M)

tisdag 1 december 2009

Fort och fel igen!

Efter alla turer kring vindkraft, jäv och lönekaruseller i landstinget så var det tydligen dags för majoriteten att komma med något handlingskraftigt och positivt. Idag uttalar sig hälso-och sjukvårdsnämnden ordförande Åsa Kullgren (S) att den s-ledda majoriteten ska satsa mer hälsofrämjande vård och därför införa "hälsokoordinatorer" på "landstingsstyrda vårdcentraler".
Från och med den första januari kommer Hälso-Val att gälla i Sörmland. De pengar som finns för primärvården är fördelade på sörmlänningarna och den vårdcentral som patienten/medborgaren väljer får ta del av den inidividens pengapott. Tanken är att patienterna ska styra resurserna till den vårdcentral som man är mest nöjd med. Det finns både landstingets egna vårdcentraler men också privata vårdgivare som får vara med och ge primärvård. Hälsovalet innebär att makten flyttas från verksamheten till patienten!
Att Åsa Kullgren nu försöker gynna den egna verksamheten är typiskt. Sossarna förnekar sig inte! Genom sitt agerande sätter hon gällande bestämmelser för Hälso-Valet ur spel! Varför vill s-majoriteten gynna den egna verksamheten framför den privata? Tror de inte att landstinget klarar konkurrensen utan deras extra stöd?
Hälso-valet handlar om valfrihet för sörmlänningarna och ska inte toppstyras av klåfingriga betongpolitiker!

torsdag 26 november 2009

(S)vindåligt!

Idag var det premiär för allmänheten att vaccinera sig. Vi tog bilen in till Strängnäs och var på väg att vända när vi kom fram! Kön var säkert 200 meter och det var över 100 som köade utomhus i mörker och kyla. Vi bestämde oss för att köa i alla fall. Efter en timme, ca halv sju, var vi inne i värmen och då får vi veta att vi kanske inte skulle få någon spruta, det var bara några doser kvar!
Bakom oss ringlade kön lika lång som när vi kom. Jag fick den sista dosen, Esa blev utan och alla som väntat bakom oss hade köat förgäves. Alla var urf------ade!
Hur kan det komma sig att man bara vaccinerar på ett enda ställe och under så få timmar??? Varför ska man behöva köa utomhus??? Hur ska våra äldre klara av att först ta sig till Strängnäs, sedan köa ute i kylan minst en timme och orka ta sig hem (och kanske inte ens få någon spruta)?? Det kanske bara bli de som har ork, råd och tid som kan åka fler gånger och chansa på att få en spruta.
Svindåligt! Hur har man tänkt egentligen?
Dessutom kan ju folk bli sjuka av att stå i kö flera timmar i kyla. Tänk till och hyr fler lokaler NU, i alla kommundelar och vaccinera hela dagar och inte bara några fjuttiga timmar i veckan!

måndag 5 oktober 2009

Majoriteten backar om Löt!

Idag kom det efterlängtade beskedet; majoriteten backar om Löt! Landstinget tecknar ett treårigt avtal med Hamrehus AB för hyra av varmbadet. Äntligen! Jag är så glad att alla kan få fortsätta med vattengympa i Strängnäs. GRATTIS till alla 700 personer som badar varje vecka, det lönar sig att kämpa!

söndag 4 oktober 2009

Att våga tänka nytt

Rekryteringen av Margit Urtegård som ny politisk sekreterare kommenterades av Eskilstuna- Kurirens politiska ledarskribent, Alex Voronov, som ett aprilskämt. Sorgligt!
Fredrik Petterssons analys i hans senaste blogginlägg är intressant att läsa men jag delar inte hans analys tillfullo. Det som är svårt för honom är att Margit är lokalpolitiker i Strängnäspartiet och det är en ekvation som han inte får ihop. Däremot vet han att Margit är mycket kompetent för jobbet, han skriver: Jag ser till skillnad från vissa andra tyckare inga som helst skäl att ifrågasätta Margit Urtegårds kompetens för uppdraget, tvärt om pekar det lilla jag sett av Urtegårds politiska gärning på att hon besitter de kvaliteterna som Kristdemokraterna behöver. Kul!
Att rekrytera en politisk sekreterare är inte vilken rekrytering som helst.
Redan tidigt i våras meddelade Östen att han skulle gå i pension.
Jag har diskuterat rekryteringen med en del personer i partiet och en av dem uppmanade mig och gav mig ett råd; - Var inte så rädd för att rekrytera utanför partiet, vi har varit alldeles för dåliga på att försöka hitta personer utanför våra egna led!
Ett klokt råd som jag tog fasta på. Givetvis behöver vi få in nya personer i vårt parti med lite "utifrån-perspektiv"!
Margit var den enda personen som sökte tjänsten som var utanför partiet, då tänkte jag -"Yes, hon är som klippt och skuren för jobbet"!
Hon har en otrolig kapacitet, energi och en sällsynt fingertoppskänsla för politik och förmåga att nå ut medialt. Jag är stolt över att hon är beredd att ta på sig uppgiften som politisk sekreterare för mitt parti i landstinget. Jag och Margit tycker det är dags att våga tänka nytt och trampa lite nya stigar i den annars så förutsägbara och utstakade partipolitiken!

torsdag 1 oktober 2009

Margit Urtegård politisk sekreterare i landstinget för KD!

Margit Urtegård, ny politisk sekreterare för Kristdemokraterna
Det känns så roligt att Margit börjar jobba som politisk sekreterare för mitt parti i landstinget! Jag tänker tillbaka på den tiden vi jobbade ihop i kommunpolitiken i Strängnäs. För mig var det den roligaste tiden som politiker i kommunen. Jag var ordförande i socialnämnden och Margit var vice gruppledare för moderaterna och ledamot i socialnämnden. Det var mycket skratt och debatt!
En dag i början av september ringde hon mig och frågade: -"Hur går det, får ni någon ny politisk sekreterare?"
- Nej, inte än, svarade jag. Men vi har lagt ut en annons på kristdemokraternas hemsida, så jag hoppas att vi får några som söker.
-Men kan inte jag söka den tjänsten då? frågar Margit.
Jo, självklart, svarar jag då.
Så från den första oktober till sista december 2010 kommer Margit att jobba för oss i landstinget.
Jag ser fram mot många glada skratt och intressanta samtal på landstingskansliet framöver och jag är övertygad om att hon kommer att trivas i vår landstingsgrupp och med övriga gänget i oppositionen.
Grattis och välkommen Margit!

fredag 18 september 2009

Göran väcker känslor

Görans debattartikel i DN igår har verkligen väckt stora debattvågor. "Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten” är rubriken och han menar att det finns ett stort glapp mellan vanligt folk och alla proffstyckare. Han skriver: "Jag ser en växande klyfta mellan folk och etablissemang och detta är i grunden ett demokratiproblem. Inom kulturvänstern har vanliga Svenssons och deras liv länge setts som det självklara objektet för hån och misstänksamhet. Under senare tid har den andan spridits till allt större delar av det svenska offentliga livet. Det handlar därför också om en allmän politisk trend. Frågan är varför vanligt folk ska bry sig om sådant mästrande. I snart sagt varje hörn av Sverige har man börjat syna om förhållandena är ideologiskt riktiga; det skall undervisas, klandras och dirigeras. Ytterst handlar det om att folk har rätt att slippa bli besvärade av den politiska makten av den enda anledningen att de är vanliga", slut citat.
Att läsa bloggkommentarerna bekräftar att Göran är rätt ute. I dagens SN och EK sågas han också på ledarsidorna. Det är proffstyckaretablissemanget som uttalar sig.
Ytterst handlar det om demokrati. Avståndet mellan väljare och politiker måste minskas. Tar vi inte debatten så kommer gapet att öka. De etablerade partierna lämnar fältet fritt och skapar det utrymme som sverigedemokraterna vill ha för sina enkla vardagliga problemformuleringar.
Vad har vi då vunnit?
Stå på dig Göran, och ta plats i debatten. Du behövs för att göra rösten hörd för vanligt folk!

onsdag 16 september 2009

Samtliga (S), (FP) och (MP) röstade nej till Löt i fullmäktige!

Vi har just avslutat besluten omkring landstingets budgetför nästa år. En av frågorna som fullmäktige som vi tagit ställning till är bassängträningen vid Löt i Strängnäs. Vi voterade och samtliga socialdemokrater, folkpartister och miljöpartister röstade NEJ. Samtliga kristdemokrater, moderater, vänsterpartister och Ann Berglund röstade JA till att fortsätta verksamheten med bassängträning i Löt.
Märkligt att både Leif Lindström (S) och Bo Tiderman (S) röstade nej till förslaget! Leif Lindström har agerat för att Löt ska vara kvar på kommunstyrelsen i Strängnäs men när vi hanterar ärendet i landstinget säger han nej.
Bo Tiderman har tidigare varit ordförande i reumatikerföreningen i Strängnäs och jag är verkligen besviken att han inte står upp för föreningens medlemmar när det kommer till kritan.
Det är just den här typen av ageraden som skadar synen på politiker.Varför står man inte för sina åsikter hela vägen utan viker sig för partipiskan? Varför sviker man alla de som så väl behöver varmbassängen i Löt?

torsdag 3 september 2009

Jörgen Danielsson ute på djupt vatten när det gäller varmbadet i Löt

I tisdags på landsstinsstyrelsen vägrade Jörgen Danielsson (S), ordförande i LS, att ställa oppostionens yrkande om förhyrning av Varmbassängen i Löt under proposition. Hans motiv var att det inte var möjligt att ändra beslutet om uppsägning av avtalet eftersom det tagits på delegation av landstingsdirekören. Om LS skulle ta tillbaka beslutet skulle HELA LD:s delegation upphöra!
Enligt kommunallagen kan en nämnd alltid återkalla en delegation varifrån den givits, i hela delar, i grupp eller i ett specifikt ärende. LS kan när som helst ändra tidigare LD:s beslut om Löt (bara man vill), Jörgen Danielsson är verkligen ute på djupt vatten när han påstar att beslutet inte kan ändras!

Efter oppositionens besök och bad på Löt igår så är det helt obegripligt att majoriteten inte river upp beslutet! Det är verkligen hälsofrämjande och förebyggande verksamhet man bedriver och det skulle vara förödande för många om verksamheten lades ner. Flera av dem vi träffade berättade att de var sjukpensionärer och att de varken har råd eller ork att åka långa och dyra sjukresor till Eskilstuna. (Både avgiften för resan har höjts och högkostnadsskyddet tagits bort av sossarna sen de kom till makten i landstinget!)
Nu är vi laddade för debatten i fullmäktige den 15 september!

måndag 31 augusti 2009

Politisk cencur i landstinget??

Efter att ha fått mejl från personal i vårt landsting så kan man undra vad som pågår inom den nya s-ledda majoriteten. De som kontaktat mig skriver att det inte går att läsa min eller någon annan politikers blogg som sitter i opposition i landstinget.
Självklart har jag bett dem kontrollera om de kan läsa Jörgen Danielsson eller Fredrik Petterssons blogg. Svaret förskräcker; det går alldeles utmärkt att läsa deras bloggar!
Den enda slutsats jag kan dra av detta är att den Nya majoriteten bedriver politisk cencur, eller?
I så fall är det unket och hör inte hemma i ett öppet, modernt och demokratiskt samhälle. Vad håller på att hända i vårt landsting egentligen? Det börjar likna gamla "öststatsmetoder" och varför tillämpar Jörgen Danielsson (S) dem i den här tappningen??

fredag 28 augusti 2009

Tjernström(s) smarta drag

I dagens ekuriren skriver kommunalrådet Tord Tjersnström (S) och oppositionsrådet Maria v Betzen (M) en gemensam insändare om landstingsdirektörens korkade beslut att säga upp avtalet med Hamrehus AB om varmbadet i Löt. Smart av Tjernstöm att försöka lägga skulden på den förre landstingsdirektören Lars Andåker! Tords partikamrater har makten i landstinget och landstingsdirektören fattar inte den typen av beslut utan att det är politiskt förankrat hos den nya majoriteten!
Frågan har en sådan dignitet och är i allra högsta grad politisk! Varför skjuter man då LD framför sig? Var finns det politiska ledarskapet?
I svaret till min interpellation i fullmäktige i juni om varför majoriteten sagt upp avtalet om om Löt, ansåg Åsa Kullgren (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, att det var ett riktigt beslut att säga upp avtalet! Som skäl angav hon att Löt var en av våra farligaste arbetsplatser i landstinget och det var viktigt att vi som arbetsgivare tog vårt ansvar för att förhindra arbetsskador! Snacka om snömos!
Det finns inga som helst vettiga argument för att säga upp avtalet. Vi behöver Löt för våra patienter, det finns inget annat att göra än att backa på beslutet och säkra upp möjligheterna för varmbad för våra strängnäsbor.
KD, M och C föeslår i vår budget att avtalet med Löt ska tecknas tills vidare från den 31 jan 2010. Den s-ledda majoriteten kommer att få visa var de står på landstingsfullmäktige den 15-16 september! Upp till bevis, då kommer Tord Tjernströms partikamrater och FP och MP att synas i sömmarna!

fredag 5 juni 2009

Slutspurt i valstugan

Boniface och Bernadette från Bjurholm, Statssekreterare Dan Ericsson och jagMichaela Hollis och Pia Lidwall

Glada Stockholmstjejer

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Vincent och Ella Bohlin

Dennis från KDU promotar Ebba Busch

Ella Bohlin slutspurtar


Fy va' det var kallt och blåsigt utanför Åhléns! Men det var så kul att få träffa väljare och partivänner. Det är något speciellt med valrörelse, det går inte att komma ifrån. Extra roligt när jag får kommentarer som; "Du har övertygat mig, jag kommer att rösta på er", då får man energi att fortsätta ända in i kaklet. Många har inte bestämt sig än så det är bara att köra på.
Min syster Gunilla Forsberg kom förbi, som är här från Västerbotten, med Boniface och Bernadette, statssekreterare Dan Ericsson och Ella Bohlin med make och Vincent.
Ella var givetvis med och delade valmaterial.
Det kommer att bli tomt när valet är över. Tur att det är val redan nästa år!

Besök hos Invandrarminister Nyamko Sabuni (FP)

Minister Nyamko Sabuni med Gunillas SFI klass, Bjurholm
Woranuch, Thongluk, Omjai, Ampawan, Suvanan och Invandrarminister Nyamko Sabuni (FP)
Som avslutning på projektet "Mitt nya hemland" för SFI elever i Bjurholm och Vännäs, har min syster som är lärare för klassen i Bjurholm, ordnat en resa till Stockholm. De har varit på studiebesök på Gustavsbergs porslinsfabrik, fått en visning av Kungliga Slottet, träffat Invandrar-och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (FP), besökt Riksdagen och imorgon är de med och firar Svenska Flaggans Dag på Skansen.
Jag fick vara med hos ministern igår och så tog vi en tur till Mariefred och fikade hemma hos mig. Vädret kunde ju ha varit bättre...
Vilka underbara människor jag fick träffa. Det är verkligen roligt att umgås med människor från andra kulturer och olika bakgrund. De var så glada allihop; att få komma till Stockholm och få träffa ministern. De var så stolta över att hon tog sig tid att träffa dem och hon gav dem också några goda råd på vägen. Det var en lyckad dag. Det känns bra att ha en syster som jobbar engagerat med sina SFI elever och gör allt hon kan för att de ska känna sig respekterade och välkomna till sitt nya hemland. Jag är stolt över henne!

Gå och rösta 7 juni

Nu är det slutspurt! Idag står jag i valstugan vid Åhléns i Stockholm mellan kl 11- 13. Efter att ha hört hur valet gått i Holland och England så känns det verkligen viktigt att kämpa in i det sista. Vad är det som händer när etablerade partier tappar mark och främlingsfientliga högerextrema partier går framåt?
Igår var jag med min syster och hennes SFI-elever på besök hos Nyamko Sabuni. På väg mot stationen ser jag Sverigedemokraternas partibuss med slogan "Ge oss Sverige tillbaka". Det var fullt med poliser och piketer. Jag rös. Nu MÅSTE vi mobilisera med ALLA GODA KRAFTER så att det inte blir ett framgångsval för främlingsfientliga krafter även i vårt val på söndag. Jag ska göra vad jag kan för att få folk att rösta för fortsatt fred och frihet för EUs medborgare!

fredag 29 maj 2009

EU och jämställdheten

Valrörelsen är igång på allvar och det känns så spännande! Det är något visst i alla fall när vi som folkvalda ska ut och prata politik och få människor intresserade. Idag ska jag kampanja i Mariefred och Strängnäs och det ska bli kul!
Det viktiga är att folk går och röstar den 7 juni men det är dags att väljarna verkligen försöker göra något åt den sneda fördelningen mellan män och kvinnor i Europaparlamentet!
Gissur Erlingsson, statsvetare och krönikör, tar upp diskussionen i en krönika i SN.
Han skriver:
"Den 7 juni ska vi rösta fram svenska representanter till EU-parlamentet. Den kanske enskilt viktigaste sakfrågan när det kommer till EU är idag jämställdhetsfrågan. Bara 30 procent av ledamöterna i parlamentet är kvinnor. Sist jag såg siffror på det leddes bara sex av 23 utskott av kvinnor och ingen partigrupp hade en kvinnlig ordförande. Vidare var endast 20 procent av de anställda i parlamentet kvinnor. Inom EU:s övriga institutioner sitter huvudsakligen män på de tyngsta uppdragen."
Men; han pekar inte bara på obalansen utan menar att kvinnors medverkan är viktig eftersom det finns forskning som visar att "ju fler kvinnor det finns i en folkvald församling, desto fler beslut klubbas igenom som har gynnsamma effekter för barn, familjer och kvinnor" !
Sett ur det perspektivet så skulle det vara gynnsamt att rösta på Kristdemokraterna. Vi är unika som toppar vår lista med tre kvinnor, Ella Bohlin, Sofia Modigh och Christina Doctare.
Gissur Erlingsson avslutar: "Den lärdom vi ska dra av denna forskning är denna: ­eftersom forskningen visar att kvinnor i valda församlingar systematiskt har andra ­politiska preferenser än män, är det ett stort demokrati­problem att den numerära jämställdheten i EU är så ­torftig. "
I valrörelsen 1998 drog "Jenteklubben" i Strängnäs igång en "Kryssa-kvinna-kampanj" (jag har fortfarande kvar T-shirten!). Jenteklubben var en tvärpolitisk grupp av kvinnor som ville förändra maktfördelningen i Strängnäs och Margit Urtegård var initiativtagare.
Kanske dags för en insats igen??

söndag 17 maj 2009

Vilken söndag!

Road Manager Kjell Frimodig med en av hans dyrgriparFredrik Mustaniemi rockar fett Orginalskivan "The Yellow Submarine" av The Beatles

Marie-Louise med The Animals basist Peter Bartons bas och skinnpaj

Fina gitarrer, eller hur?


Idag har vi haft husvisning av vårt hus och besökare har kommit och gått. Vår försäljare Harry Fredriksson var med från Fiskarhedenvillan. Både Harry och jag blev glatt överraskade; en av besökarna var Kjell Frimodig med fru. Kjell är Road Manager för stora artister och har under många år träffat rocklegender och världsberömda artister! Kjell berättade om sin mycket unika gitarrsamling och givetvis var både Harry och jag intresserade att få se den.
Sagt och gjort. Efter visningen åkte vi hem till Kjell och fick se hans stora samling. Han hade inte bara gitarrer utan även andra unika grejer. Tänk bara; The Beatles skiva "Yellow Submarine" i orginalförpackning!! ABBA singlar med autografer... Rena julafton för en musik och rockälskare!
Jag hade inte kunnat drömma om att få se en sån exklusiv samling när jag klev upp i morse. Livet är verkligen fullt av överraskningar! Tack Kjell för en minnesrik dag och att du delade med dig av din samling!

lördag 16 maj 2009

EU-kampanj i Eskilstuna

Sofia Modigh pratar drogpolitik på Fristadstorget
Peter Soilander, Sofia Modigh och Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Solen sken från en klar himmel på oss som kampanjade på Fristadstorget i Eskilstuna. Det var inte bara kristdemokrater på torget utan även andra partier var på plats, mest Moderater. Sofia Modigh var vårt stora dragplåster för dagen. Som vanligt pratade hon engagerat omkring drogpolitik. Jag är så glad att vi har en sån duktig kandidat till EU-valet. Kommer hon in parlamentet sätter hon racerfart direkt för att förbättra EUs drogpolitik, som den MC-åkare hon är!
Lotta Jonsson (KD), gruppledare i Eskilstuna var också med. Precis som jag så kandiderar hon till parlamentet. Kul att vi är två tjejer från Sörmland som finns på listan!
Det viktigaste är trots allt att folk går och röstar den 7 juni!
Efter Eskilstuna skulle Sofia tillbaka till Stockholm. Medborgarplatsen var nästa ställe hon skulle vara på; hon kör för fullt!

onsdag 13 maj 2009

Lyckad dag om framtidens sjukvård och utmaningar

Thorbjörn Ekström, FOU-direktör, Karolinska
Akademiska sjukhuset visade upp sig

Magnus Leivik (M) och Stefan Engström, Sanofi AventisTrött och nöjd kom jag hem igår. Det blev en lyckad eftermiddag på Mälardalens Högskola i Eskilstuna omkring den framtida hälso-och sjukvårdens ledarskap och utmaningar. Mycket intressanta föreläsningar av kunniga föreläsare och flera utställare fanns på plats. Cirka 50 intresserade åhörare var med och kollegor från både Västmanland och Uppsala besökte oss. Riktigt kul!
Thorbjörn Ekström, FOU-direktör på Karolinska, talade om det framtida ledarskapet i vården. Lars Steen, överläkare, beskrev utmaningarna för diabetesvården. Lars Hennix, egen företagare och entreprenör, visade exempel på mobila lösningar i vården.
Anders Blanck, vVD på LIF, redovisade utifrån ett internationellt perspektiv, hur vården finansieras och diskussioner som pågar om framtida lösningar.
Tomas Högström (M) och ordförande i LS i Västmanland var moderator, ett uppdrag han skötte galant!
Den här dagen hade jag, Mattias Claesson (C) och Lotta Finstorp (M) arrangerat som en avslutning på vår gemensamma vår(d)turé genom Sörmland.
Sedan februari har vi besökt varje ort i Sörmland. Vi har bjudit in medborgare till ortens Café och samtalet över en kopp kaffe. Det har varit mycket uppskattat att få mötas till viktiga vardagliga samtal. Vi har fått både ris och ros om landstinget från sörmlänningarna.
Det här har ialla fall gett oss mersmak och är något vi kommer att fortsätta med, det har varit så kul!
Tack mina kollegor, alla deltagare, utställare och besökare för att ni kom och gjorde den här dagen så lyckad!

Välkommen Elliot!

Elliot, född 12 maj


Äntligen har Elliot kommit! Klockan 02.19 igår, såg han världens ljus på Karolinska, Huddinge. Han är mitt fjärde barnbarn och min son Tomas andra barn. Grattis Tomas, Bella o storebror Filip till en fin pojke och lillebror!

onsdag 6 maj 2009

Grattis Anders Wijkman!

Anders Wijkman (KD), Kandidatträff i Bryssel


Idag på DN debatt redovisar Naturskyddsföreningen hur EU-parlamentariker röstat i för miljön i parlamentet. Anders Wijkman (KD) tillhör de parlamentariker som får högsta betyg. GRATTIS!
När vi kandidater var i Bryssel i början av april fick vi lyssna till Anders Wijkman och han är verkligen engagerad för miljön och klimatet i synnerhet. Roligt att han får ett erkännande för sitt engagemang.

Engagemanget från de stora partierna S och M är undermåligt. De små partierna sticker ut!Naturskyddsföreningen vill givetvis lyfta fram EU och att det är en viktig arena för miljöpolitiken. Det har betydelse för miljön att EU finns så det är så otroligt viktigt att alla går och röstar.Lika viktigt är också noga vilken person man kryssar. Personvalet är viktigt när det gäller miljön.Den här draghjälpen behöver vi som kandiderar till EU. Tack Naturskyddsföreningen!Deras avslutning på artikeln är så bra!
De skriver:
"De fem ledamöter som vi gett högs­ta miljöomdöme har alla – om än i varierande grad – utmärkt sig genom att arbeta hårt i parlamentet och dess utskottsarbete. Vi vet att de, förutom att de lämnat offentliga avtryck som redovisas i vår granskning, också bedrivit ett viktigt arbete i det tysta med att påverka och ta bra initiativ för miljön. Vi vet att dessa fem svenskar gjort skillnad och faktiskt förändrat miljöpolitiken i hela EU till det bättre.
Vi hoppas att deras resultat kan inspirera även de nya ledamöter som väljs, och vi hoppas att de ledamöter som fått lågt eller direkt uselt betyg på grund av sin passivitet eller sitt röstande mot en bättre miljö växlar upp till ett högre tempo i arbetet.
Det har stor betydelse för oss alla vilka som sitter i EU-parlamentet. Den som bryr sig om miljön gör inte bara en demokratisk insats, utan också en miljögärning genom att rösta."
Gå och rösta 7 juni!

fredag 1 maj 2009

1 maj i Ugglans Park

Finanslandstingsrådet Jörgen Danielsson (S)


För första gången i mitt liv besökte jag ett socialdemokratiskt förstamaj firande. Jag och Margit Urtegård hade bestämt att vi skulle göra ett gemensamt besök. I Strängnäs firade man i Ugglans park och solen sken Självklart fick vi ockfrån en klarblå himmel. Givetvis väckte det en viss uppmärksamhet från vissa och vi fick olika kommenterarer som; "Vad gör ni här" ,"Va' bra, då måste du göra något för oss som badar på Löt"!


Det som slog mig var framförallt två saker. Större delen av tiden av framträdandet bestod näst intill av lyteskomik av moderaterna. Det andra var den höga medelåldern hos dem som deltog i förstamajtåget och åhörarna.
Dessutom; fanor och trumpeter, men var fanns politiken? Jag trodde jag skulle få något besked av finanslandstingsrådet Jörgen Danielsson i hans tal. Hur ser han på den ytterst svåra situationen vi har i landstinget? Hur blir det antalet vårdplatser? Blir det några varsel hos personalen? Men det enda han gjorde var i princip att han bad om ursäkt för inköpet av kristallkronan och gav mig skulden för att det hade kommit på tapeten.
Den ensamstående trebarnsmammans situation i Strängnäs likställdes med situationen i Burma. Tänkte han inte på att sossarna har makten i Strängnäs då? Det blev ju faktiskt ett underbetyg till hans kollega Tord Tjernström (S).
Nej, det är bara att konstatera; som vanligt skyller man ifrån sig och har ingenting att komma med själv. Förstamajkonceptet känns verkligen förlegat precis som deras retorik!

Mitt valmaterial har kommit!

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Europaparlamentskandidat
Igår var jag och hämtade ut mitt personvalsmaterial! På lördag blir det premiär för mig. Då kommer jag att vara i Trosa och Vagnhärad tillsammans med Sofia Modigh. Det ska bli kul!
torsdag 30 april 2009

På bokrelease med Margit Urtegård

Filosoferna Jan Söderqvist, Alexander Bard och jag
I söndags frågade Margit mig om jag ville hänga med på Alexander Bard och Jan Söderqvists bokrelease i Stockholm, hon hade fått en inbjudan på Facebook. Självklart ville jag det; så igår tog vi tåget till Stockholm och var uppe i god tid.
Vi ville få något i magen först så vi tog tunnelbanan till Östermalmstorg och så gick vi in på Östermalms Saluhall. Det var första gången Margit var där. Det blev en räkmacka på Smörrebröd. Svindyrt, men såååå gott! En tunn skiva kavring överöst med handskalade räkor, en citronklyfta och en liten skål med en mild majonnäs och ett glas vitt. MUMS!
Halv sju klev vi in på Designpassion och Margits kompis Mark Tingvall mötte upp oss där.
En lite hjärtstämpel på handen, 150 kr och vi fick varsin bok och ett glas vin.
Givetvis tågade vi raskt fram till Alexander Bard och Jan Söderqvist och fick våra böcker signerade.
Boken heter "Kroppsmaskinerna" och är den sista utgåvan av en trilogi.
På första fliken står det: "Här vänder författarna blickarna mot den människa som står på tröskeln till informationsåldern och som blir tvungen att tänka utanför intuitionens och det sunda förnuftets ramar om hon ska frigöra sig från humanismens förlegade människosyn, samtidigt som det blir svårare allt vad den moderna hjärforskningen och den moderna psykoanalysen har att säga".
Det låter utmanande, det ska bli intressant att läsa deras bok!
21.51 var det dags för hemfärd, då klev vi på tåget mot Eskilstuna på spår 11 på Centralstationen. Jag ser redan fram mot nästa äventyr med min kära vännina Margit. Jag har aldrig tråkigt tillsammans med henne!

onsdag 29 april 2009

Nytt fokus i vården!

Nu är vi peppade efter vårt besök i Lund! Berit hade verkligen fixat ett bra program för oss! Berit tog emot oss i ett Lund med sprakande vårprakt. Magnolior och körsbärsträd stod i full blom!
Mattias Claesson (C) och Berit Wirödal (KD)

Första dagen fick vi träffa Anne-Marie Scholander, projektledare för Hälso-val Skåne. Det var bra att vi fick ta del av deras modell och de ska bli spännande och se hur det går för dem när det införs i början av maj.

Anne-Marie Scholander, projektledare Hälsoval Skåne
Andra dagen fick vi träffa professor emeritus Ingemar Ihs som visade oss Practicum. Där får studenter träna operationer på dockor med simulatorer. Otroligt intressant! Syftet är givetvis att öka säkerheten och minimera risken för skador när kirgurgen ska operera på riktiga patienter :)
Professor emeritus Ingemar Ihse


Magnus Lord, Strategisk chef Region Skåne Det sista passet var en föreläsning av Magnus Lord, strategisk chef i Region Skåne och leder Lean Healthcare vid sjukhuset i Lund. Det kändes verkligen exklusivt att vi fick träffa honom. Han är både civilekonom, civilingenjör och läkare! Efter hans förläsning fick vi besöka en akutvårdsavdelning där sjuksköterskan Marie visade hur det gick till i verkligheten

Kristina Fransson, Karin Wieslander och Mattias Claesson
Glada och trötta for vi hem 12.31 från Centralstationen i Lund. Tack Berit för besöket!

måndag 27 april 2009

Studiebesök i Skåne på schemat!

Äntligen har det blivit dags! Det ska bli så kul och träffa Berit Wirödal och hennes kollegor i Skåne! Idag åker jag, Lotta Finstorp (M) och Mattias Claesson (C) tillsammans med våra politiska sekreterare till Lund. Det blir ett intressant program. Vi kommer att få information om deras Vårdvals-modell och så ska vi träffa Magnus Lord som ska berätta om Lean Healthcare.
På tisdag eftermiddag är vi hemma igen och troligtvis mycket inspirerade!

fredag 24 april 2009

En lyckad dag i Sörmland

Äntligen var det dags för en heldag med Göran i Sörmland. Vi startade på Europaskolan i Strängnäs och sedan bar det av till Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Göran i Djäknehallen i Strängnäs

Göran har precis fått sin aorta undersökt!Gunvor Finnas och Göran HägglundMarco Venegas och Göran Hägglund


Dagen avslutades i Nyköping där Göran fick dela ut lokalavdelningens vitsippspris till årets vinnare Marco Venegas.
Valet av pristagare var helt rätt! Vilken kille han är! Han ger aldrig upp, kämpar verkligen för alla människors lika värde. Han känns verkligen som en äkta kristdemokrat! :)


Göran Hägglund och en glad Marco Idel italienska läckerheter
Utsökt pannacotta serverades

Sist men inte minst; en underbar italiensk buffé på La Cocina som inmundigades tillsammans med alla partivänner, gamla och unga. Det blev pricken över i!
Tack Göran, du var otroligt bra!
Det var så roligt att få träffa duktiga och engagerade elever och lärare och lika duktiga och engagerad personal på Kullbergska. Det var intressant att ta del av biträdande verksamhetschef Peter Gustafssons prisbelönta EU-projekt också! Det var en nöjd och trött politiker som somnade in på torsdagskvällen.

onsdag 22 april 2009

Vindkraft i blåsväder

Igår på fullmäktige fick vi veta att den nya majoriteten ska utreda egen producerad vindkraft. Det konstiga är att Ylva G Karlsson (MP) svarade NEJ när Lotta Finstorp ställde en fråga på folkhälso- och miljöberedningen förra veckan om man jobbar något med vindkraft!
Det är mycket som sker i det fördolda nuförtiden.
Dessutom har den nya majoriteten anlitat Ylva G Karlssons makes företag, han arbetar som konsult i vidkraftbranchen. Ett sånt förfarande skadar inte bara arbetet med egenproducerad vindkraft utan också politiken. Det finns något som heter jäv och det här är ett bra exempel på det.
Hur ska Ylva förklara detta?

tisdag 21 april 2009

Bokslutsdebatt idag

Idag står landstingsfullmäktige på schemat. Dagens stora ärende är bokslutet för 2008. Under förra året bytte vi majoritet så det kommer troligtvis att bli ganska avslaget. Mattias Claesson (C), har ställt en intressant interpellation till Jörgen Danielsson (S) om han kommer att ta något initiativ till reviderad budget eftersom skatteintäkterna försämras. I sitt svar har han sagt att han inte kommer att göra något och i så fall styr vi mot ett gigantiskt underskott!
Jögen D har hela tiden pratat om hur viktigt det är för landstinget att visa tydligt ledarskap och att ta ansvar.
Mycket prat och för lite verkstad i så fall...

lördag 18 april 2009

Fredrik Petterssons heltidslön

I en tidigare bloggartikel om den nya majoritetens arvoden har jag tydligen lyft något som inte tål offentligt ljus! I Fredrik Petterssons senaste blogginlägg tar han till storsläggan. Oppositionen anklagas för dubbelmoral och att ägna sig åt fel frågor. Har ni hört det förut?

[...] Likt en dålig opponent som inte riktigt greppat diskursen och desperat jobbar sig igenom en text i syfte att hitta malplacerade kommatecken och särskrivningar famlar den sörmländska oppositionen efter formaliafel. [...]

Det kanske inte är så viktigt att följa fullmäktigebeslut, eller vilka slutsatser ska man dra? Jag undrar återigen; VEM har beslutat att Fredrik Pettersson ska ha en halvtidslön som landstingsråd? NÄR har det beslutet fattats?
Jag kommer inte att ge mig förrän jag har fått svar på den frågan. Kanske den ska ställas på fullmäktige på tisdag?

torsdag 16 april 2009

Gamla kan dom också!

Igår träffades vi på kommun- och landstingsdag och det handlade mycket om det bekymmersamma ekonomiska läget. VÅPEN presenterades och vi hade en bra diskussion om hur vi kan tackla den rådande situationen ute i kommunerna och landstingen. Det är viktig att till verkligen försöka värna våra kärnverksamheter och försöka prioritera vården av våra gamla och skolan.
Maria Larsson var inbjuden också. Hon var så glad, hon hade precis varit i Södertälje och besökt Mariekällgården. Där hade hon fått spela TV-spel med de boende och hon tyckte det var så kul! Hon berättade också om en man hon kände hemma i Gnosjö. Han var 92 år, bodde på ett särskilt boende, hade varit egen företagare och var van att hänga med i den senaste tekniken. Han var inte nöjd; det fanns inget bredband på hemmet!
Kul att personalen på Mariekällgården fixat TV-spel och tänker lite nytt! Det behövs inga stora insatser, det är ofta små förändringar som ger stora förbättringar. Det känns hoppfullt och visar att det finns lite ljus i mörkret, trots allt!

onsdag 15 april 2009

Rätt av Göran att sikta på köfri vård

Idag kommer Göran Hägglund till Nyköpings lasarett! Han kan redan se att kömiljarden gett resultat. Det var rätt tänkt att belöna förändringar istället för att skicka ut en öronmärkt pott för att arbeta med vårdgarantin. Målet är givetvis en köfri vård!
Det känns helt rätt. Varför ska man behöva vänta så länge på att få vård?
Vi har en vård i världsklass men vi ligger i strykklass när det gäller tillgänglighet. Det känns så bra att vår partiledare och socialminister har förstått hur viktigt det är för våra medborgare ha en hög tillgänglighet! Det kostar samhället mer totalt sätt att inte ge en snabb och effektiv vård. Sörmlänningen betalar 10 procent av sin lön varje månad till landstinget, då är det rimligt att man ska få en garanterad vårdinsats, på rätt nivå, i rätt tid, för en så hög "sjukvårdspremie"!
Synd att jag inte kan vara med idag. Vi har möte i Stockholm för alla gruppledare i kommuner och landsting!

tisdag 14 april 2009

Var har besluten fattats om utökade arvoden?

I dagens EK kan vi läsa att den nya s-ledda majoriteten utökat kostnaderna för politiken sedan de tillträdde. I deras "räddningspaket" ska man spara 300 miljoner under resten av mandatperioden och då handlar det givetvis mycket om personalreduceringar av vårdpersonal.
Borde det inte vara mer moraliskt att även politiken håller nere sina kostnader i detta läge? Att istället göra tvärtom spär på politikerföraktet och drabbar hela politiken!
Det intressanta är dessutom; VAR har beslut fattats och av VEM när det gäller landstingsrådslön för de politiska sekreterarna Fredrik Pettersson (S) och Tomas af Bjuhr (FP)? Det skulle jag gärna vilja ha svar på!
Stöd och hjälp till partikamrater utgör inte någon grund för landstingsrådslön om man ska följa fullmäktiges reglemente för förtroendevalda. Arvode är kopplat till någon form av funktion i landstingets organisation och är tydligt angett hur många procent för respektive uppdrag. Den ordningen finns eftersom det är viktigt att skilja på vad landstinget ska betala och vad respektive parti ska stå för.
Det måste bli ett slut på smusslandet och trixandet med arvodena från Den nya majoriteten! Papprena på bordet, tack!

torsdag 9 april 2009

Inas blogg är grym

Ina har börjat blogga och hennes nisch är foto och illustrationer. Hon lyckas verkligen fånga något speciellt i sina bilder. Hon kommer säkert att bli något stort, hon har verkligen talang!
http://www.inkolinko.blogg.se/
Och så är hon en toppentjej :-)

Ps. Foto M-LFM

onsdag 8 april 2009

Lunch med min goa väninna

Det var fest idag när jag fick bjuda min goa väninna Margit Urtegård på lunch. Det blev pasta med räkor. Vi skålade givetvis i mjölk och hade som vanligt mycket att prata om! Vi har känt varandra i elva år och har många gemensamma minnen. De flesta rör sig givetvis det politiska livet i Strängnäs och som alla förstår så händer det alltid något som går att diskutera och analysera :)

Margit Urtegård skålar i mjölk Det fanns en del att prata om...

Lyxfrukost

Idag är det så kallt! Nu har jag skjutsat Fredrik till skolan och har precis avnjutit en frukost i lugn och ro. Ett frasigt nygräddat bröd från Torghallen med god ost på, varmt nybryggt kaffe i min favvomugg! Mums!


Inga tjugomil i bilen. Jag ska bjuda min goa väninna Margit Urtegård på lunch och bara umgås. Glöm inte bort dina vänner, livet blir så fattigt utan dem!


Ensamstående föräldrar behöver vårt stöd!

Emma Hendriksson som leder vår familjepolitiska arbetsgrupp föreslår en höjning av bostadsbidraget som en åtgärd att stötta ensamstående föräldrar. Snart ska de presentera en grupp förslag med fokus på ensamföräldrar. Ett första krav är att regeringen ska utreda de ekonomiska villkoren för mammor och pappor som lever ensamma med sina barn. Bra initiativ!
Vi är i en lågkonjunktur och en kärv ekonomi brukar slå hårt mot ensamtående föräldrar med barn.
Ett litet tips från mig; kolla hur försörjningssitutionen ser ut totalt sett! Troligtvis är de flesta ensamstående mammorna anställda i offentlig sektor och har deltidstjänster. För att klara sin försörjning är de beroende av barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd och utfyllnad med försörjningsstöd.
Jag kommer så väl ihåg när vi jobbade med Strategisk plan i Strängäs kommun i början av 90-talet. Ett av målen skulle vara att "Ingen i Strängnäs kommun ska vara bidragsberoende", min kommentar var då givetvis att många barnfamiljer är "bidragsberoende" så det målet skulle vi inte kunna uppnå.
Bidrag är inte pensionsgrundande och därför får alla dessa bidrag en långsiktig negativ effekt. Risken är stor att man har knappa resurser och små marginaler resten av livet. Det finns inga bidrag som följer några kostnadsindex så den privata ekonomin urholkas kraftigt om man får för mycket bidrag!
Som exempel: Underhållsstödet har inte ökat med mer än 100 kronor på 15 år!
Hur skulle det vara om alla kvinnor som jobbar deltid fick möjlighet att förörja sig på heltid och slippa vara beroende av alla bidrag?
Så Emma med flera; försök komma med lite kreativa lösningar som förbättrar den egna försörjningen på kort och lång sikt istället för att öka bidragsberoendet!

tisdag 7 april 2009

Bra jobbat av Alliansregeringen!

En bättre present kunde vi inte ha fått till påsk! Nu kan kommuner och landsting andas ut! Skönt med en Alliansregering som bryr sig om välfärden och jobben. Det ska bli kul att komma till LSAU idag och få höra av våra ekonomer att vi får ett extra tillskott i kassan.

Våra partiledare skriver [...]På samma sätt som vi med detta markerat vikten av trygghet och kvalitet i välfärden måste politiken på lokal och regional nivå ta sitt ansvar i krisen. Den kommunala självstyrelsen måste gälla i både goda och dåliga tider. Uppgiften nu handlar om att sätta de för medborgarna viktiga verksamheterna som skolan, förskolan, äldreomsorgen och sjukvården främst i kommunernas och landstingens arbete.
Att hantera en ekonomiskt svår situation med att lägga besparingar på välfärden innan andra vägar att prioritera bland utgifterna är uttömda, är inte att använda varje skattekrona på bästa sätt. Det tål att understrykas.
Alliansregeringen kommer även fortsatt att göra vad vi kan för att värna välfärden och undvika neddragningar i de välfärdstjänster som kommunsektorn tillhandahåller. Samtidigt kan vi inte utlova resurser som inte finns. Krisen har slagit hårt mot hela den svenska ekonomin och kommer under kommande år att kraftigt begränsa möjligheten till nya reformer. Den som nu sätter i gång sedelpressarna eller låter underskotten skena i väg kommer snabbt att tvingas till både skattehöjningar och nedskärningar i välfärden. Det skulle fördjupa krisen, hota tryggheten och riskera att kraftigt försvåra återhämtningen. [...]
BRA JOBBAT ALLIANSREGERINGEN!

måndag 6 april 2009

Vågat av fp!

I ett mycket bekymmersamt ekonomiskt läge för landstinget väljer Anders Bjurström att hoppa av! Det innebär att han slipper fatta svåra och tunga beslut om nedskärningar i vården och inte heller behöver riskera att bli utskåpad av partiet i den kommande nomineringsprocessen. Jag kan tänka mig att många folkpartister inte hoppade högt precis när man valde att samarbeta med sossarna och att skulle troligvis ligga honom i fatet. Det skulle i så fall bli ett snöpligt slut på hans politiska tid i landstinget! Tidpunkten för hans avhopp är därför rätt tajmad.

Partiet satsar nu istället på ett helt oprövat kort. Vad jag vet så har inte Tomas af Bjuhr någon tidigare politisk erfarenhet. Hur kan det komma sig att han då kan få en så tung post för partiet?? Säger det mer om honom eller mer om övriga folkpartister i landstingsgruppen? Det är givetvis för tidigt att säga men valet av af Bjuhr gör att den socialliberala delen av partiet har vunnit mark, så här långt.
Det ska bli väldigt intressant hur han kommer att stå sig i den kommande nomineringen, det är trots allt medlemmar som nominerar. Hur känd kommer han att bli och vad kommer han att bli känd för? Den som försökte få ihop det med sossarna men sedan inte lyckades fullt ut, eller?
Det blir i alla fall inte lättnavigerat för den nya lagledaren i fp och för oss som var med i den tidigare regnbågsalliansen är han inte någon som känns trygg att luta sig mot när det kärvar till. Är valet av Tomas af Bjuhr också en signal att man kommer att lira i det röda laget nästa mandatperiod?
Man kan bara konstatera, när svenska folket väljer blått så väljer fp rött. Är det särskilt smart av folkpartiet?

Kommer Anders Bjurström (fp) att avgå?

Ibland går det fort i politiken! Idag skriver Thomas af Bjuhr en debattartikel i EK och det kanske inte är så konstigt. Det som får mig att fundera är hans titel. Han skriver under som landstingspolitiker men vad jag vet så är han politisk sekreterare, men jag kanske har missat något? I så fall var det snabbt marscherat. Den 1 april blev han sörmlänning och Mariefredsbo.

Det får mig i alla fall att fundera... Kommer Anders Bjurstöm, nuvarande gruppledare att avgå? Kommer i så fall den social(demokrat)liberarala af Bjuhr vara fp:s flaggskepp i valet 2010? I sin debattartikel ger han kraftiga signaler om att han gillar att sitta i majoritet med sossarna. Det ska bli spännande och se hur det kommer att utveckla sig. Kommer S att vara lika intresserad av ett fortsatt samarbete efter 2010?
I Strängnäs sitter ju fp i majoritet med sossar, så det kanske känns naturligt...

Det var vår i Bryssel

Parlamentet i vårskrud Ella Bohlin och Adina Trunk

Inne i parlamentshallen

Magda Ayob och Katarina Gustavsson

Jag och Lotta JonssonBryssel visade upp sin bästa sida. Körsbärsträden blommade runt parlamentsbyggnaden, parkerna spirade av vårgrönska och folk satt och lapade sol på gatuserveringarna. Vi tog givetvis chansen att sitta i solen om det fanns några minuter över i det späckade programmet.
Anders Wijkman var suverän när vi träffade honom på onsdagkvällen. Trots att han nyss varit i Washington och bara sovit i tre timmar så höll han en engagerad föreläsning om klimathotet och det allvarliga tillstånd som råder på vår planet.
Det som är riktigt allvarligt är den takt som vi förbrukar jordens naturresurser. Det är inte hållbart och kommer att skapa enorma problem om vi inte gör något åt detta, nu!
Jesper Haglund, en av våra viktiga och kunniga tjänstemän i parlamentet, berättade för oss om arbetet i parlamentet, utskotten och kommissionen. Det är lite mer komplicerat än hemma i landstinget!
Men det så kul att få umgås med alla goa kandidater. Vilket engagemang och intresse för europafrågor! Ella Bohlin, Sofia Modigh, Christina Doctare, för att bara välja våra toppkvinnor; vilken kvinnokraft!
Gunnar Hökmark får se upp!
Klockan 01.00 på fredagnatten stöp en trött och belåten EU-kandidat i säng! Ett extra stort TACK till partistyrelsen och Sofia Damm gav oss den här inspirerande dagarna i en vårigt Bryssel!
Ps Batteriet till kameran tog slut alldeles för tidigt!