lördag 6 oktober 2012

S, FP och MP:s felräkning orsakar skattehöjning i Landstinget

När majoriteten i landstinget (S, FP och MP) presenterade sin budget för nästa år den 20 september hävdade de att vården måste spara 395 miljoner kr om inte skatten höjs. Nu erkänner finanslandstingsrådet Åsa Kullgren (S) att det var "förvirrande" eftersom den riktiga siffran är 245 miljoner. Faktum är att felräkningen (395-245=150 miljoner) motsvarar halva skattehöjningen!

Med de ökade skatteintäkter vi får nästa år plus ökade statsbidrag behövs ingen skattehöjning. Alliansens politik skapar tillväxt och det kommer alla Sveriges kommuner och landsting till del. Att höja skatten med ytterligare 60 öre nästa år innebär Svenskt rekord i skattehöjning för Strängnäs, vilket jag skriver om i dagens Eskilstuna-Kurir.

Majoritetens politik att höja skatten igen (andra gången sedan maktskiftet 2008) känns som politikens 80-tal i repris. Spendera, spendera, spendera. Det är så lätt att göra av med andras pengar. Socialdemokraten Gustav Möller sa något klokt på 1940-talet; "varje felanvänd skattekrona är en stöld från folket", och jag håller med.

Politiker behöver strama tyglar från kloka tjänstemänn och inga spenderbyxor!

I mars i år  presenterade McKinsey sin konsultrapport för landstingsledningen och de visade att det finns sex förbättringsområden att arbeta med i landstinget framöver. Det handlar om  200- 300 miljoner kr som kan hämtas hem genom bättre processer, upphandlingar, labkostnader, läkemedel, kömiljardspengar mm. Nu är faran stor att det viktiga arbetet inte blir av när majoriteten höjer skatten igen.

När miljonrullningen sätts igång och politikerna säger att "nu har vi en god ekonomi", "inga bespringar behövs", kan verkligheten komma ikapp redan 2015. Då kommer vi förmodligen vara tillbaka på ruta ett. Kostnaderna skenar igen och beslut om stora bespringar måste genomföras få att få ordning på ekonomin. Hur kul blir det då för de politiker som inte ser skattehöjning som det enda botemedlet för att ordna upp ekonomin i landstinget??? Tungt.

Skattehöjarpolitiker är en dyr histora för den lilla människan. Hur ska vi kunna stoppa slöseriet redan nu?fredag 7 september 2012

Du vet väl om att du är värdefull

Ingen människa är en ö. Så lyder rubriken på Hanne Kjöllers artikel under signerat i dagens DN. Det gjorde mig gott att få läsa hennes artikel. Hon beskriver på ett tydligt och enkelt sätt vad som kan hända när det offentliga kliver över den gräns där vi som medmänniskor istället kan hjälpa varandra.

Varje dag händer det saker som bevisar hur mycket det betyder att vi lever tillsammans på den här planeten. Det kan vara någon som är stressad och behöver gå före i matkön. Det kan vara någon som behöver hjälp med barnvagnen och bära in i bussen eller upp för trappan. Om någon ramlar och då fråga "Hur gick det?"

Jag tror alla känner igen sig. Givetvis kan vi välja att vända ryggen till och inte bry oss, envist hålla fast i den överfyllda matvagnen när någon står bakom med en liter mjölk i handen, eller snabbt rusa förbi om någon ramlar och slår sig. Men den som rusar vidare får inte uppleva hur mycket det värmer i hjärteroten att få ett tacksamt leende tillbaka av sin medmänniska.

Samhället är fullt av vardagshjältar. De som vårdar sina anhöriga hemma istället för att anlita det offentliga, alla de som tar hand om sina barnbarn när det kör ihop sig med jobb och dagis. Alla idrottsledare som i ur och skur ställer upp för våra telningar, ja listan kan göras hur lång som helst.
Ska det offentliga ta ansvar för allt detta? Svar nej och skälet till det formulerar Hanne Kjöller så träffsäkert:

"Men det är också fel därför att det utmanar skattemoralen. För att det fräter sönder det kitt mellan människor som är en förutsättning för ett gott, varmt samhälle. Att vara människa är att vara beroende av andra. Att ibland hjälpa, ibland hjälpas. Inte att aldrig behöva någon annan", slut citat.


Vi kristdemokrater kallar det samhällsgemenskap.

onsdag 11 april 2012

Demokrati på maktens villkor?

Den 27 mars skrev Eskilstuna-Kuriren om ett brev skickat till landstingsledningen från Eva-Lena Syrén, kirurg på Mälarsjukhuset. Ett rop på hjälp.

Det är en i raden publicerade artiklar om det krisartade läget på kirurgen i Eskilstuna. Efter att ha läst brevet mejlade jag Eva-Lena Syrén och frågade om jag kunde få gå med henne ett jourpass. ”Självklart går det bra”, var svaret.Vi bokade in måndagen den 3 april och vi skulle träffas på kirurgernas morgonmöte 07.45.

Jag såg verkligen fram mot besöket och berättade stolt för några av mina kollegor i oppositionen om mitt besök. På fredagen den 30 mars blir jag uppringd av verksamhetschefen. Hon meddelar att besöket är inställt. Jag blev verkligen besviken.

Är det något som är intressant med att vara politiker så är det möjligheten att få komma ut i ”verkligheten”. Dels är det mycket uppskattat av personalen, dels ger det så otroligt mycket att få träffa alla duktiga och engagerade medarbetare. För det mesta handlar den politiska vardagen om att delta på olika sammanträden, läsa in handlingar och sätta sig in i ärenden.
För att kunna fatta bra beslut och förstå vad det är vi är satta att leda och ta ansvar för är det ovärderligt, för att inte säga nödvändigt, att göra besök i våra olika verksamheter.

Vi bestämde ändå att träffas den avtalade dagen och under en timme på eftermiddagen fick jag ta del av hennes berättelse.

Igår när vi hade sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott fick jag veta att majoriteten har för avsikt att ta fram en studiebesökspolicy på förekommen anledning. Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Thomas af Bjur använde ord som att jag ”stolpat in i verksamheten” och inte respekterat deras beslut om att inställa besöket.

Ursäkta, men jag är inte intresserad av att komma på välregisserade studiebesök, särskilt inte efter alla larmrapporter. Jag vill bilda mig en egen uppfattning och kunna dra mina egna slutsatser. Jag började mitt första jobb i vården 1975 och är intresserad av vad som händer och sker ute på golvet. Menar majoriteten att jag ska sluta bry mig om det nu? Ska det vara slut med det nu? I så fall blir visionen om ”Det öppna landstinget” inget mer än en parodi.

Stolpe ut för majoriteten i landstinget.

torsdag 22 mars 2012

Jörgen Danielsson får ensam ta skulden

Dagens nyhet och det senaste när det gäller arvodeshärvan i Landstinget Sörmland är att åklagaren Jonas Strömberg beslutat väcka åtal mot Jörgen Danielsson.

Den 26 augusti 2008 valdes "Den nya majoriteten" i landstinget. FP och MP valde att hoppa av den majoritet som de ingick i den 13 juni tidigare samma år. Den dagen glömmer jag aldrig. Chocken och besvikelsen var stor hos mig men den som upplevde sveket som störst var nog Ann Berglund. Hon tillsammans med Marco Venegas valde att bilda majoritet med Alliansen och MP hösten 2006, eller för att vara exakt, söndagen den 5 november 2006.

Förhandlingarna var klara mellan S och V och den kvällen skulle V ha sitt nomineringsmöte. Så blev det inte. Jörgen Danielsson fick ett telefonsamtal från Gustaf Wachtmeister vid 17-tiden att han bildat majoritet tillsammans med FP, C, KD, MP och två vänsterpartister, Ann Berglund och Marco Venegas.
Det telefonsamtalet glömmer nog inte heller Jörgen Danielsson. Jag tror att när chockvågorna hade lagt sig inom S-leden bestämde man sig för att göra allt som stod i deras makt, med alla till buds stående medel, spräcka vår majoritet.

Vi vet att de lyckades.

Den som nu ensam får stå i skottgluggen är Jörgen Danielsson. Priset blev mycket högt för honom. Var finns nu alla dem som drev på och backade upp honom till 100 procent? Fanns det ingen i kretsen omkring honom som hade kunskap om var de lagliga gränserna gick? Om nu kunskap fanns men ingen satte stopp så undrar jag; Skulle den förlorade makten återtas till vilket pris som helst?

Troligtvis kommer vi aldrig att få veta hela sanningen i detta smutsiga spel om makten. Men nu har verkligheten kommit ikapp. Rättsväsendets kvarnar har nu satts igång och vi vet inte hur det kommer att sluta.
Vi kan konstatera att de som var med runt Danielsson då, fortfarande sitter vid makten.
Margit Urtegård skriver i sin blogg om skattepengar som blev till silverpengar.
Något som alla politiker borde ha med sig varje dag och tänka på är att sanningen alltid kommer fram. Ärlighet varar längst som det heter. Bär Jörgen Danielsson ensam ansvaret, eller?

torsdag 5 januari 2012

Läkare är inte utbytbara

Landstinget Sörmland har aldrig tidigare haft så höga kostnader för hyrläkare som vi hade 2011. När länssjukvårdsnämnden fattade beslut om besparingar på sitt sammanträde i juni skulle hyrläkarkostnaderna halveras. Så har det inte blivit. Tvärtom. Kostnaderna ökar och problemen med vakanta läkartjänster kvarstå.

Greger Tidlunds (S) förslag att snabbutbilda sjuksköterskor löser inte problemet. Sjuksköterskor får inte ställa diagnoser, ordinera vård och behandling eller skriva remisser.
Vad ska dessa sjuksköterskor göra? Ska inte sörmlandska patienter få kontakt med läkare i samma utsträckning som patienter i andra landsting?
Nej, det var ett förslag som hör hemma i papperskorgen.