onsdag 11 april 2012

Demokrati på maktens villkor?

Den 27 mars skrev Eskilstuna-Kuriren om ett brev skickat till landstingsledningen från Eva-Lena Syrén, kirurg på Mälarsjukhuset. Ett rop på hjälp.

Det är en i raden publicerade artiklar om det krisartade läget på kirurgen i Eskilstuna. Efter att ha läst brevet mejlade jag Eva-Lena Syrén och frågade om jag kunde få gå med henne ett jourpass. ”Självklart går det bra”, var svaret.Vi bokade in måndagen den 3 april och vi skulle träffas på kirurgernas morgonmöte 07.45.

Jag såg verkligen fram mot besöket och berättade stolt för några av mina kollegor i oppositionen om mitt besök. På fredagen den 30 mars blir jag uppringd av verksamhetschefen. Hon meddelar att besöket är inställt. Jag blev verkligen besviken.

Är det något som är intressant med att vara politiker så är det möjligheten att få komma ut i ”verkligheten”. Dels är det mycket uppskattat av personalen, dels ger det så otroligt mycket att få träffa alla duktiga och engagerade medarbetare. För det mesta handlar den politiska vardagen om att delta på olika sammanträden, läsa in handlingar och sätta sig in i ärenden.
För att kunna fatta bra beslut och förstå vad det är vi är satta att leda och ta ansvar för är det ovärderligt, för att inte säga nödvändigt, att göra besök i våra olika verksamheter.

Vi bestämde ändå att träffas den avtalade dagen och under en timme på eftermiddagen fick jag ta del av hennes berättelse.

Igår när vi hade sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott fick jag veta att majoriteten har för avsikt att ta fram en studiebesökspolicy på förekommen anledning. Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Thomas af Bjur använde ord som att jag ”stolpat in i verksamheten” och inte respekterat deras beslut om att inställa besöket.

Ursäkta, men jag är inte intresserad av att komma på välregisserade studiebesök, särskilt inte efter alla larmrapporter. Jag vill bilda mig en egen uppfattning och kunna dra mina egna slutsatser. Jag började mitt första jobb i vården 1975 och är intresserad av vad som händer och sker ute på golvet. Menar majoriteten att jag ska sluta bry mig om det nu? Ska det vara slut med det nu? I så fall blir visionen om ”Det öppna landstinget” inget mer än en parodi.

Stolpe ut för majoriteten i landstinget.