måndag 31 augusti 2009

Politisk cencur i landstinget??

Efter att ha fått mejl från personal i vårt landsting så kan man undra vad som pågår inom den nya s-ledda majoriteten. De som kontaktat mig skriver att det inte går att läsa min eller någon annan politikers blogg som sitter i opposition i landstinget.
Självklart har jag bett dem kontrollera om de kan läsa Jörgen Danielsson eller Fredrik Petterssons blogg. Svaret förskräcker; det går alldeles utmärkt att läsa deras bloggar!
Den enda slutsats jag kan dra av detta är att den Nya majoriteten bedriver politisk cencur, eller?
I så fall är det unket och hör inte hemma i ett öppet, modernt och demokratiskt samhälle. Vad håller på att hända i vårt landsting egentligen? Det börjar likna gamla "öststatsmetoder" och varför tillämpar Jörgen Danielsson (S) dem i den här tappningen??

fredag 28 augusti 2009

Tjernström(s) smarta drag

I dagens ekuriren skriver kommunalrådet Tord Tjersnström (S) och oppositionsrådet Maria v Betzen (M) en gemensam insändare om landstingsdirektörens korkade beslut att säga upp avtalet med Hamrehus AB om varmbadet i Löt. Smart av Tjernstöm att försöka lägga skulden på den förre landstingsdirektören Lars Andåker! Tords partikamrater har makten i landstinget och landstingsdirektören fattar inte den typen av beslut utan att det är politiskt förankrat hos den nya majoriteten!
Frågan har en sådan dignitet och är i allra högsta grad politisk! Varför skjuter man då LD framför sig? Var finns det politiska ledarskapet?
I svaret till min interpellation i fullmäktige i juni om varför majoriteten sagt upp avtalet om om Löt, ansåg Åsa Kullgren (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, att det var ett riktigt beslut att säga upp avtalet! Som skäl angav hon att Löt var en av våra farligaste arbetsplatser i landstinget och det var viktigt att vi som arbetsgivare tog vårt ansvar för att förhindra arbetsskador! Snacka om snömos!
Det finns inga som helst vettiga argument för att säga upp avtalet. Vi behöver Löt för våra patienter, det finns inget annat att göra än att backa på beslutet och säkra upp möjligheterna för varmbad för våra strängnäsbor.
KD, M och C föeslår i vår budget att avtalet med Löt ska tecknas tills vidare från den 31 jan 2010. Den s-ledda majoriteten kommer att få visa var de står på landstingsfullmäktige den 15-16 september! Upp till bevis, då kommer Tord Tjernströms partikamrater och FP och MP att synas i sömmarna!