tisdag 22 juni 2010

Psykiskt sjuka får sämre vård!

Socialstyrelsens senaste utvärdering av den psykiatriska vården tyder visar att vården inte ges på lika villkor. Personer med psykisk sjukdom dör betydligt oftare än andra i somatiska, det vill säga kroppsliga, sjukdomar som går att förebygga eller behandla.

Utvärderingen visar till exempel att av de psykiskt sjuka som får stroke dör 30 procent fler inom tre månader, jämfört med övriga befolkningen. Personer med psykisk sjukdom som får lungcancer löper 50 procent högre risk att dö än andra lungcancerpatienter.
Psykiskt sjuka blir dessutom i högre utsträckning inlagda på sjukhus för somatiska sjukdomar istället för att få vård på vårdcentralen.

Siffrorna visar på ojämlikheter, psykiskt sjuka inte får samma goda vård som andra! Överlevnaden efter en hjärtinfarkt är inte lika bra och de får inte läkemedelsbehandling i samma utsträckning.

Tyvärr är det rena "Berlinmuren" mellan den psykiatriska vården och den somatiska vården. Det är den enskilde patienten som drabbas, som alltid, och vården blir sämre, nu finns det svart på vitt!

Jag håller helt med Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen, när han avslutar sin artikel i dagens SvD:
"Ingen ska behöva dö i behandlingsbara sjukdomar bara för att hon eller han är psykiskt sjuk."

onsdag 9 juni 2010

Jobbregeringen har fixat det!

100 000 nya jobb!Det låter som ljuv musik i mina öron. Fler jobb, färre i utanförskap, fler som kan leva på sin lön, mer pengar till välfärden...och försörjningsstödet planar ut!Regeringen har visat att man klarar av att regera även under extrema omständigheter. Sveriges statsfinanser ligger i topp i jämförelse med övriga europeiska länder.

Jobbpolitik istället för bidragspolitik räddar välfärden. Tacka Alliansen för det!

söndag 6 juni 2010

Norden världsbäst!

Sverige och Norden beskrivs av Tällberg Foundations ledare som det globala samhällets nationalpark när man sammanställt ett antal tunga internationella index!
Så stolt jag känner mig; halvfinne som jag är, dessutom gift med en finne, min politiska sekreterare är norska och min svägerska är från Island!

Vidare i artikeln står det: "På olika delvariabler inom området företagsklimat ligger vi bara bland de tio bästa vad gäller handel. På områden som att starta företag är platssiffran 43, att lägga ner ett företag 18, anställa arbetare 117, skydda investerare 57 och att få krediter 71. Denna rankningslista publiceras av Världsbanken."

"Men varje tid har sina egna ord för den underliggande trenden. 1900-talets folkhemsideal och blandekonomi har blivit till 2000-talets ideal om det sociala entreprenörskapet: att investeringar, innovation och bygga ett gott och rättvist samhälle hör ihop.

Analysen visar att Sverige inte är ett land som alla andra, om nu något är det. Den visar att vi har utvecklat en samhällsmodell som förenar egennytta med samhällssolidaritet. I betydande grad ­också en samhällssolidaritet som omfattar balans och harmoni med natur och ekosystem."


Vi kan inte slå oss till ro men vi vara glada och tacksamma över det samhälle som våra föräldrar, tidigare generationer och våra nya svenskar byggt här uppe i norr. Nu har vi ansvaret och stafettpinnen, det förpliktar!

torsdag 3 juni 2010

Landstinget Sörmland mest byråkratiskt i Sverige!

Vilket är Sveriges mest byråkratiska landsting? I vilket landsting är andelen sjuksköterskor och läkare lägst i förhållande till antalet chefer och administratörer?
De här två frågorna ville Dagens Medicin ha svar på i en undersökning. Den redovisas i veckans tidning.
Landstinget Sörmland är bäst i klassen, dvs mest byråkratiskt av alla landsting tillsammans med Blekinge.
Vi har dubbelt så många administratörer som läkare, 2,0!
Sist i tabellen är Västa Götalandsregionen: 1,1. Mätningen är gjord i år, 2010.

Bra eller dåligt? Vad tycker sörmlänningarna? Vård eller byråkrati?
Jag är övertygad om att skattebetalarna hellre vill ha fler läkare än byråkrater för skattepengarna.
Tyvärr kan jag inte länka till artiklarna i dagens E-kurir och K-kuriren.

onsdag 2 juni 2010

En röst på FP i landstinget blir en röst på sossarna

Igår beslutade majoriteten med S, FP och MP om sin budget inför nästa år på landstingsstyrelsen.
Läser man förordet är det svårt, för att inte säga omöjligt att urskilja någon politisk linje som ska gälla under de kommande fyra åren.
Där står: "idén om ett landsting som tar ansvar för medborgare, personal, patienter, miljö och klimat". Vilket parti ställer inte upp på det? Hand upp, tack!

I riksdagsvalet blir det två tydliga block mot varandra, Alliansen och de rödgröna. Men icke i landstinget Sörmland! Eftersom FP väljer att göra en gemensam budget med S och MP, så vill de gärna fortsätta tillsammans även efter valet den 19 september.

En röst på FP blir alltså en röst på Jörgen Danielsson (S. Det kan vara bra för väljarna att känna till innan valet.