fredag 18 september 2009

Göran väcker känslor

Görans debattartikel i DN igår har verkligen väckt stora debattvågor. "Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten” är rubriken och han menar att det finns ett stort glapp mellan vanligt folk och alla proffstyckare. Han skriver: "Jag ser en växande klyfta mellan folk och etablissemang och detta är i grunden ett demokratiproblem. Inom kulturvänstern har vanliga Svenssons och deras liv länge setts som det självklara objektet för hån och misstänksamhet. Under senare tid har den andan spridits till allt större delar av det svenska offentliga livet. Det handlar därför också om en allmän politisk trend. Frågan är varför vanligt folk ska bry sig om sådant mästrande. I snart sagt varje hörn av Sverige har man börjat syna om förhållandena är ideologiskt riktiga; det skall undervisas, klandras och dirigeras. Ytterst handlar det om att folk har rätt att slippa bli besvärade av den politiska makten av den enda anledningen att de är vanliga", slut citat.
Att läsa bloggkommentarerna bekräftar att Göran är rätt ute. I dagens SN och EK sågas han också på ledarsidorna. Det är proffstyckaretablissemanget som uttalar sig.
Ytterst handlar det om demokrati. Avståndet mellan väljare och politiker måste minskas. Tar vi inte debatten så kommer gapet att öka. De etablerade partierna lämnar fältet fritt och skapar det utrymme som sverigedemokraterna vill ha för sina enkla vardagliga problemformuleringar.
Vad har vi då vunnit?
Stå på dig Göran, och ta plats i debatten. Du behövs för att göra rösten hörd för vanligt folk!

onsdag 16 september 2009

Samtliga (S), (FP) och (MP) röstade nej till Löt i fullmäktige!

Vi har just avslutat besluten omkring landstingets budgetför nästa år. En av frågorna som fullmäktige som vi tagit ställning till är bassängträningen vid Löt i Strängnäs. Vi voterade och samtliga socialdemokrater, folkpartister och miljöpartister röstade NEJ. Samtliga kristdemokrater, moderater, vänsterpartister och Ann Berglund röstade JA till att fortsätta verksamheten med bassängträning i Löt.
Märkligt att både Leif Lindström (S) och Bo Tiderman (S) röstade nej till förslaget! Leif Lindström har agerat för att Löt ska vara kvar på kommunstyrelsen i Strängnäs men när vi hanterar ärendet i landstinget säger han nej.
Bo Tiderman har tidigare varit ordförande i reumatikerföreningen i Strängnäs och jag är verkligen besviken att han inte står upp för föreningens medlemmar när det kommer till kritan.
Det är just den här typen av ageraden som skadar synen på politiker.Varför står man inte för sina åsikter hela vägen utan viker sig för partipiskan? Varför sviker man alla de som så väl behöver varmbassängen i Löt?

torsdag 3 september 2009

Jörgen Danielsson ute på djupt vatten när det gäller varmbadet i Löt

I tisdags på landsstinsstyrelsen vägrade Jörgen Danielsson (S), ordförande i LS, att ställa oppostionens yrkande om förhyrning av Varmbassängen i Löt under proposition. Hans motiv var att det inte var möjligt att ändra beslutet om uppsägning av avtalet eftersom det tagits på delegation av landstingsdirekören. Om LS skulle ta tillbaka beslutet skulle HELA LD:s delegation upphöra!
Enligt kommunallagen kan en nämnd alltid återkalla en delegation varifrån den givits, i hela delar, i grupp eller i ett specifikt ärende. LS kan när som helst ändra tidigare LD:s beslut om Löt (bara man vill), Jörgen Danielsson är verkligen ute på djupt vatten när han påstar att beslutet inte kan ändras!

Efter oppositionens besök och bad på Löt igår så är det helt obegripligt att majoriteten inte river upp beslutet! Det är verkligen hälsofrämjande och förebyggande verksamhet man bedriver och det skulle vara förödande för många om verksamheten lades ner. Flera av dem vi träffade berättade att de var sjukpensionärer och att de varken har råd eller ork att åka långa och dyra sjukresor till Eskilstuna. (Både avgiften för resan har höjts och högkostnadsskyddet tagits bort av sossarna sen de kom till makten i landstinget!)
Nu är vi laddade för debatten i fullmäktige den 15 september!