måndag 29 september 2008

Hundar har det bättre?

Idag kan vi välja hur mycket som helst. Vilken bredbandsleverantör vi ska ha, vilken frisör jag ska klippa mig hos, vilken elleverantör som ska få sälja el till mitt hushåll osv. Vi lever i ett fritt land. Ända tills jag blir patient...
Då kan jag inte välja vårdcentral, inte doktor, inte tid till operation eller annan sjukvårdande behandling.
Svenska folket ska gå till den läkare som politikerna har bestämt!
Jag kan förstå att det går som tåget att sälja privata sjukförsäkringar! Är du riksdagpolitiker så får du vård på Sophiahemmet och läkare själva har alltid kunnat vem som ska behandla dem och och operera dem.
I det senaste numret av Dagens Medicin, nr 39, finns det en mycket läsvärd krönika av Nisse Simonson, pensionerad kirurg i Östersund. Han skriver; "I nuvarande system kan de som har råd välja vem som ska vårda dem. Målet måste väl vara att fler än de rika, politikerna, de med kontakter och läkarna ska få välja vem de vill anförtro sina hjärtan och underliv till?"
Jag håller med.
Han berättar vidare i sin krönika "När vår lille Simon blev sjuk(han är en Westie, alltså en hund), då kunde vi få vård och välja operationsdatum direkt. Men när någon annan i familjen blir sjuk, då är det något helt annat. Hunden har det på så sätt bättre än oss", slut citat.
(Tyvärr kan jag inte länka artikeln eftersom den inte finns digitalt)
Hur kan det komma sig, att det ska vara lättare att ha tillgänglig vård om man är hund istället för människa?
Bra att alliansregeringen försöker åstadkomma en köfri vård och vill satsa en extra miljard till de landsting som prioriterar att komma tillrätta med vårdköerna i den svenska sjukvården!

Varför så mycket piller?

På det senaste Landstingsfullmäktige hade jag ställt en interpellation till Ylva G Karlsson (mp)om läkemedel och miljö. Jag undrade vad Landtinget Sörmland gör för att minska påverkan på miljön av alla läkemedel som kommer ut i naturen på olika sätt.

Tyvärr gör vi inte tillräckligt för att de ska bli någon skillnad. Det skrivs ut läkemedel i en allt ökande takt och när jag fick veta att bara i Sörmland skrevs det ut 157 miljoner dagsdoser i öppenvården 2007! Kan du tänka dig?! Detta är bara öppenvården! Ingen slutenvård, inga receptfria läkemedel, ingen statistik från tandvården eller veterinärvården...

Av alla data som rent statistiskt redovisas på nationell nivå, så brukar Sörmland representera tre procent av statistiken. Om vi vänder på det hela och säger att, om det har skrivits ut 157 miljoner dagsdoser i Sörmland så blir det efter en snabbhuvudräkning ca 50 miljarder dagsdoser i hela Sverige under ett år!
Varför är nu detta ett problem? Jo, för många av de läkemedel som vi stoppar i oss bryts ner i kroppen via njurarna och kommer ut via urinen. En del läkemedel/substanser bryts ner snabbt och en del mycket långsamt.
Våra kommunala reningsverk klarar inte av att rena vattnet från läkemedelssubstanser, så frågan är; hur ska det bli med vårt dricksvatten om vi ska äta så mycket piller?
Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel och jag tycker att den här frågan diskuteras för lite. Som konsument får jag inte veta om en värktablett är bättre än någon annan ur miljösynpunkt. Det är nog dags att det införs någon form av miljömärkning även på pillerburkar!

söndag 28 september 2008

Den anonyma landstingspolitiken?

”Hur legitimt är beslutsfattandet i landstinget?”

Sitter i mitt kök, tillsammans med min väninna, kommunpolitikern Margit Urtegård, och diskuterar huruvida landstingspolitiken är en politisk nivå där man från partiernas håll oftast placerar avdankade kommunpolitiker. För min egen del så har jag valt att engagera mig i landstingspolitiken just för att jag brinner för hälso- och sjukvårdsfrågorna.

I tidningen Sörmlands Nyheter står det: "Landstingspolitiker ansvarar alltså för ett område som omsätter avsevärda skattesummor, samtidigt som politikområdet är enormt viktigt för medborgarna: sett över en tioårsperiod är ”hälso- och sjukvård” den enskilt viktigaste frågan för svenska väljare.Men här kommer så det konstiga: samtidigt som landstingspolitiker förvaltar enorma mängder skattemedel, och samtidigt som väljarna är jätteintresserade av landstingens politikområde, är landstingen en anonym politisk nivå. När opinionsmätningar mäter dessa ting förefaller det som att landstingspolitiker knappt är synliga för väljarna, och väljarnas kunskaper om vad den politiska mellannivån gör är ganska låg."

En stor orsak till den anonyma tillvaron landstingspolitiken befinner sig i rent medialt, kan vara en stor okunskap även hos våra journalister generellt. Det måste onekligen vara svårt att bevaka en politisk niva man knappast har kunskaper om. Detta bekräftas också via artikeln: "Då Siv Sandberg, en välrenommerad kommun- och regionforskare, uttalade sig om frågan menade hon att mediestrukturen och mediernas inställning till regionala frågor inte ”understöder en tydlig kommunikation mellan väljare och valda i regionala frågor”. Men inte nog med detta: Utöver det att medborgare och medier är måttligt intresserade av landstingspolitiken, negligerar också vi samhällsforskare hur landstingen fungerar." En mycket bra och läsvärd ledarartikel av statsvetaren Gissur Erlingsson. Extra roligt att veta att Erlingsson bor i Gnesta, vårt eget län!

Jag hoppas att denna okunskap och detta ointresse delvis kan avhjälpas genom att vi aktiva landstingspolitiker kliver fram och tar plats i debatten. Har ni frågor, stora som små, ställ de gärna till mig här på bloggen.

Nu håller vi andan!

Ska kongressen lyckas med att leverera ett krispaket till finansmarknaden? Nu är det många som håller andan och tummarna. Misslyckas de så kommer vi alla att drabbas på något sett. Det är verkligen förunderligt vad den globala marknaden har gjort oss sårbara.

Lyckas man rädda AIG från konkurs? Vi får verkligen hoppas det!

Jag minns fortfarande den förfärliga hösten 1992 när räntan i Sverige hamnade på 500% och många familjer fick lämna hus och hem. Jag var en av dem som drabbades den gången. Jag har lyckligtvis kommit "på fötter igen" men det har varit en tung resa...

Många kommuner och landsting förvaltar sina pensionsavsättningar i olika typer av aktier, värdepapper och aktieobligationer. Hur kommer det att påverka Landstinget Sörmlands ekonomi? Det är ju inte bara privatpersoner som påverkas om räntan stiger och finansmarknaden kollapsar. Vi får verkligen hålla tummarna för att Georgs W Busch lyckas att leverera ett krispaket de närmsta dagarna!

lördag 27 september 2008

Premiär!

Nu slänger jag mig ut i bloggvärlden och så får vi se vart det bär! Det känns i alla fall viktigt att få diskutera vårdfrågorna på bloggen. Så fort jag berättar vad jag sysslar med, så finns det alltid åsikter om landstinget och vården. Den första kommentaren brukar givetvis vara "lägg ner landtinget"!

Min förhoppning är givetvis att min blogg ska kunna vara läsvärd även för personer som inte är politiker utan har ett genuint intresse att få diskutera och dela med sig av sina åsikter och kunskaper!

Ända sedan jag började med politik i Strängnäs (1988), så har jag varit intresserad av vårdfrågor. Med min bakgrund som vårdbiträde och undersköterska så har jag med mig mycket erfarenheter från "golvet" som är värdefulla för mig som politiker.

Det som vi ständigt diskuterar för närvarande i Landstinget Sörmland är ekonomin. Hur ska vi få bukt med det underskottet på 260 miljoner kr? Den nya s-ledda majoriteten i landstinget har vänt sig till sörmlänningarna för att få hjälp på vägen. Det ska bli intressant att få ta del av förslagen som har kommit in och se vad man tänker göra.

Vad är politiskt möjligt? Finns det politiskt mod och kraft i den s-ledda majoriteten?

Den 8 oktober får vi se vad som kommer i "krispaketet", då blir den nya s-majoritetens förslag presenterade! Det har verkligen varit mycket debatt och folkstorm omkring ryktena av nedläggning av förlossningen och akutoperationerna i Nyköping!

Precis som i Katrineholm när det har diskuterats omkring Kullbergska sjukhuset, så har lokalpolitikerna gått samman och krävt att man inte får lägga ner BB och akutoperationerna. Detta visar så tydligt hur svårt det är att jobba med besparingar i vården!

I alla val så kallas landstingsvalet "det glömda valet" så det är lite av en paradox när människor i allmänhet är så intresserade av vårdpolitik med knappt känner en enda landstingspolitiker!