fredag 30 april 2010

Mitt livs första moskébesök!

Igår besökte jag, Margit Urtegård och Sakarias Winberg, vår ombudsman, Sabirinmoskén i Eskilstuna. Vi fick träffa Servat Barzangi och två medlemmar. Det var otroligt intressant att få ta del av deras berättelser och hur situationen ser ut för muslimerna i Eskilstuna.
Upprinnelsen till besöket var en artikel i tidningen Dagen. Jag ville gärna få träffa dem så då tog vi kontakt med Servat Barzangi. På den vägen är det. Jag har skrivit om muslimernas situation i Eskilstuna i en tidigare bloggartikel.

När vi träffades fick vi veta att moskén har blivit utsatt för flera attentat förra året. De berättade också att situationen förvärrats för dem sedan Aftonbladet publicerade Jimmie Åkessons (SD) artikel i höstas!

Det var nyttigt för oss att få träffa dem och få diskutera deras problem. Vi fick givetvis frågan hur Kristdemokraterna ställer sig till Sverigedemokraterna, om vi kan tänka oss ett samarbete med dem om de kommer in i riksdagen. Det kändes skönt att få berätta för dem att vi helt tar avstånd från deras politik och att det är otänkbart för oss som parti att samarbeta med dem!

Under samtalets gång insåg jag; vi kristdemokrater har ett gemensamt problem med Sveriges muslimer, nämligen alla dessa fördomar som finns både om oss och om muslimer i allmänhet. Vi är ett öppet parti för alla och muslimer är precis som vanliga människor, bara det att de har islam som sin tro!
Låt oss försöka göra vad vi kan för att mötas och öka kunskapen om varandra.
Servats bror, som var en av dem vi fick träffa, sa att det finns många muslimer som bloggar. Jag länkar till en blogg jag fick tips om. Det är Svarten, han redovisar en länklista över muslimer som bloggar på svenska. Vad spännande! Kul om vi kan få kontakt via bloggosfären! Kanske kan vi som bloggar underlätta att bygga broar oss emellan?


Jag inser; vi som parti har allt att vinna och inget att förlora. Vi har fler frågor som förenar oss än skiljer oss åt. Vår värdegrund och familjens betydelse för ett tryggt och mänskligt samhälle är bara en av dessa frågor.
Jag vill att vi ska kunna leva sida vid sida med respekt och tillit för varandra. Vi är människor med samma grundläggande behov, så enkelt är det, eller hur?

torsdag 29 april 2010

Ingen sjukvårdspolitik från de rödgröna

I två långa dagar har vi suttit i landstingsstyrelsens arbetsutskott och tagit del av det ekonomiska läget och vilka utmaningar som väntar framöver. Inför budget 2010 får vi en uppräkning av kostnaderna på 1,8 % och samtidigt ett effektiviseringskrav på 1 %. I pengar blir det endast ca 35- 40 miljoner i tillskott till den samlade hälso-och sjukvården i länet!
Vi beräknas överskrida budgeten redan nu och prognosen pekar på 106 miljoner back för 2010!
Anders Andersson (KD),skriver i Dagen att tunga sjukvårdspolitiska ställningstaganden saknas.
Han skriver: "I den debatt som hölls i kammaren nyligen förväntade vi oss att oppositionspartierna skulle vilja profilera sig på sina tunga förslag. Men inte."

Sossarna styr i vårt landsting och vilken politik kommer de att föra på riksnivå tillsammans med MP och V? Hur ser man på stopplagen?
Anders Andersson skriver vidare:
"Socialdemokraterna valde att inte debattera vårdvalsreformen eller tillgänglighet till vård, återinförande av stopplagen för att förhindra försäljning av sjukhus eller någon annan fråga där man säger sig ha en annan politik än alliansen."

Alliansen har fört en politik som både minskat köerna i sjukvården, förbättrat rehabiliteringen för de långtidssjukskrivna, flera miljarder extra till psykiatrin, en kraftig satsning på ny tandvårdsreform, en ny patientsäkerhetslag och genomfört valfrihet genom vårdval.
Helt enkelt en politik som utgår från patienten och som inte satt systemen i första rummet!

Vilka förslag kommer att bli verklighet i sjukvården om vänsteralliansen tar över efter den 19 september? Vilka "återställare" kommer att införas? Kommer satsningen på ökad valfrihet för patienter bli ett minne blott?
Anders Andersson undrar och det gör jag också. Vården är alltför viktig för att glömmas bort och besked vill vi ha innan valet!

onsdag 28 april 2010

Väljarna gillar vårdnadsbidraget!

En ny Sifoundersökning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidraget. Det känns verkligen kul att vi har stöd hos väljarna!

Idag skriver Göran Hägglund, Emma Hendriksson och Mikael Oscarsson i SvD. De skriver: "Vårt ideal är att människor själva ska få bestämma mer över sin vardag, utan politiska pekpinnar. Du blir inte omyndig bara för att du får barn! I familjepolitiken blir de politiska alternativen solklara."

När mina barn var små var jag hemma på heltid i tio år. Det var ett aktivt val vi gjorde och det har jag aldrig ångrat. Självklart innebar det ekonomiska uppoffringar. Några utlandssemestrar fanns inte på kartan men vi var alla nöjda ändå. Vi fick givetvis vända på slantarna för att få det hela att gå ihop.

Jag har aldrig tyckt att jag varit mindre jämställd heller. Allt här i livet får ta sin tid, helt enkelt. Idag är alla utflugna utom minstingen Fredrik som snart fyller tio år.
Jag engagerade mig i Kristdemokraterna just för att det var det enda partiet som ville skapa valfrihet och rättvisa för barnfamiljer. Jag är glad att vi har fått igenom vårdnadsbidraget men nu är det dags att ta nästa steg!
Jag hoppas att vi får väljarnas stöd så vi kan höja vårdnadsbidraget till 6 000 kr i mån nästa mandatperiod!
Politiker ska inte styra utan stödja föräldrars olika val. Låt föräldrar själva bestämma hur de vill ordna med barnomsorgen. Alla är inte stöpta i samma form!

Tobleronepolitik och ömma (S)ahlintår

Mats Odells träffsäkra kommentar om de rödgrönas vallöfte kommer att gå till historien; "Det är ren Tobleronepolitik. Man tar det på kortet och skickar fakturan till svenska folket."
Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Thomas Östros kräver att Mats Odell ska be om ursäkt och säger i tidningen Dagen: "Det påminner om den kristna högern i USA i sina värsta stunder, till exempel när Sarah Palin angripit Barack Obama. De borgerliga partiledarna borde fundera på hur de ska kunna hålla rent och ha lite högre etik och moral i den här valrörelsen."
När det gäller retorik och den demoniseringskampanj som kristdemokraterna har blivit utsatta för från vissa sossar i Sörmland så känns det verkligen inte som om det kommer från rätt håll att tala om högre etik och moral! Städa framför egen dörr först, tack!

Mats Odell har helt rätt när han säger: "Det var växelmynt det handlade om, nu är det många miljarder. Jag känner att detta är på mitt ansvarsområde, då måste jag slå larm när man nu ser den här typen av beteende. Man ger exakta löften på kronan hur mycket man ska satsa men man har inte pengar - och så var det också i Toblerone-situationen. Det är farligt om man begär att få inflytande."

Eskilstuna-Kuriren skriver: "Ordet Tobleronepolitik är en precis förmedlare av budskapet att de rödgröna kastar fram reformlöften utan att berätta hur de ska betalas. Dess anspelning på Mona Sahlins kontokortsaffär för 15 år sedan signalerar också att den ekonomiska ansvarslösheten hos S-ledaren går igen."

Mona Sahlin är ett svagt kort och får låga siffror i alla mätningar när det gäller fötroende. Mats Odells uttalande river troligtvis upp gamla sår och verkar ha trampat på mycket ömma tår.
Politikerlivet är tufft och det blåser på toppen, eller som många sossar har sagt till mig: "Ger man sig in i leken får man leken tåla"!

fredag 23 april 2010

Kristdemokraternas vårdpolitik gör avtryck!

Den viktiga kömiljarden förbättrar inte bara ekonomin för landstingen runt om i Sverige och Sörmland är inget undantag. Det räddade det ekonomiska resultatet för hälso-och sjukvården 2009. Utan kömiljarden hade sjukvården tvingats till kännbara nedskärningar i vården!
Det bästa med pengarna från Göran Hägglund är att patienter får vård snabbare och slipper sitta i oändliga vårdköer och det var det som var poängen med satsningen. Att behöva vänta på vård hör inte hemma i ett välfärdsland.
Vi har en vård i världsklass men har varit i skamvrån när det gäller tillgänglighet i jämförelse med andra länder.
Men nu kan det snart vara historia! Utan kristdemokraterna i Alliansen hade det inte blivit någon kömiljard och satsning på ökad tillgänglighet.
Nu får Sörmland 6,8 miljoner för de första tre månaderna och nämnden räknar med att få 25 miljoner extra i år från Alliansen.
I Sörmland får 88 procent av patienterna träffa rätt läkare inom tre månader. 84 procent behandlas inom utsatt tid. Därmed intar vården i Sörmland 14:e plats av landets 21 landsting.
Vi är inte bäst, ska vi vara i topp finns det fortfarande mycket kvar att göra. Men utan Kristdemkraterna i Alliansen och verksamhetens fantastiska insats hade vi inte nått så långt!

onsdag 21 april 2010

Nästan fördubbling av landstingsråd i S-majoriteten!

Igår valdes tre nya landstingsråd för S, MP och FP i Den nya majoriteten på landstingsfullmäktige. Det är Fredrik Pettersson (S), Jan-Olof Blomster (FP) och Johannes Krunegård (MP). Två av dessa personer stod sedan tidigare på Jörgen Danielssons hemliga arvodeslista och har haft landstingsrådslön sedan den nya majoriteten tillträdde i augusti 2008.
Johannes Krunegård har tillkommit på hemliga listan sedan våren 2009. Samtliga har fått arvoden utan något beslut i landstingsfullmäktige.
Innebär beslutet att det är lagligt att arvodera dessa? Följer man nuvarande arvodesreglemente?
Svaret får vi förhoppningsvis i den utlovade oberoende granskningen som samtliga partier i oppositinen krävt och som moderaterna annars skulle bekosta själva.

Beslutet innebär att man nästan fördubblat antalet landstingsråd i majoriteten, från nuvarande fyra till sju! När övriga verksamheter i vården måste dra ner på personal så ökar antalet politiker i majoriteten. Satsa på vård istället på råd!

Vi har inte ens vårdplatser så det räcker till för våra patienter!

måndag 19 april 2010

David Aronsson (V) har ett gott hjärta

Idag har jag läst David Aronssons (V) bloggartikel om demokratiberedningen i Strängnäs.
Han skriver:
I detta val kommer de sociala medierna ha mer inflytande än i det förra, inte nödvändigtvis av avgörande karaktär men dock. Sossarna (läs: Leif och Lotta), med uppbackning av kurirens ledarblog, har sedan flera år tillbaka drivit en mer eller mindre aktiv kampanj mot Margit(sp) och hennes blog. Lägg ihop och summera...

Ordföranden i demokratiberedningen, Leif Lindström (S) hade bjudit in gruppledarna för en diskussion om etik och säkerhet i valrörelsen. Tydligen vill man ta fram ett policydokument som ska gälla för bloggar.

Eftersom David misstänker att syftet med det hela handlar om att komma åt Margit Urtegård (SP) och hennes blogg och inget annat så deklarerar han tydligt:
Jag deklarerar härmed att det finns inte en susning att jag skriver på något dokument om etik eller annat gällande oavsett vilket område (och gällande yttrandefriheten kan ni glömma helt). Etik och moral är inget som moralkakediskussioner eller pseudosäkerhet tar bort eller lägger till. Att ett dokument skulle göra blogosfären renare är så naivt att det är förvånande från rävar som Leif (S, demokratiberedningens ordf). Det är därför jag inte tror ett spår på att det är det egentliga syftet. Jag lutar mer åt att det är för att ha något man kan slå i huvudet på eventuella kvinnliga lokala bloggare som tröttnar på att bli trakasserade. Det ska mer till än så här för att jag skriver under något sånt.

Modigt David, att du står upp för yttrandefriheten och sätter på pränt vad du anser om detta. Du visar att du har ett gott hjärta när du står upp för personer utanför ditt parti och visar vad god etik är!

Hur blir politiken med rödgrön regering?

Eftersom alla opinionsmätningar ger den rödgröna väntersalliansen ett försprång så är det intressant att läsa partiprogramm från sossarnas allierade.
Granskningen från media är minimal och de kritiska frågorna ställs inte. Miljöpartiet skriver:
"Idag formas företagens mål utifrån kraven på lönsamhet. Ansvaret för människor, miljö och naturresurser skjuts i bakgrunden. Vi vill verka mot detta med kraftfulla ekonomiska styrmedel och en skärpt lagstiftning."
Hur ska den skärpta lagstiftningen se ut? Vilka konsekvenser för det för industrin i Sverige? Jobben?
Vänsterpartiet kommer att ingå i en regering för första gången i modern tid. Vänsterpartiet vill att:
"Monarkin skall ersättas med en republikansk författning där statschefen tillsätts i demokratisk ordning."
Kommer monarkin att avskaffas?
Vänsterpartiet anser att:
"Demokratin är mer än allmän rösträtt och formella friheter – den måste göras till folkets makt över samhället."
Vad innebär detta konkret? Kommer staten ta mer makt över kapitalet och privat företagande?
Vänsterpartiet anser att:
"Europeiska unionens överstatliga beslutsformer är motsatsen till internationell samverkan. EU:s nyliberalt inspirerade fördrag gör i praktiken kapitalets frihet till överordnad princip. Avregleringar, skattesänkningar, privatiseringar och avskaffande av handelshinder inom en gemensam marknad är prioriterat, medan social trygghet, miljöskydd och arbetsrätt betraktas som problem eftersom de kan minska kapitalets frihet.
EU bygger murar mot resten av världen."
Vilken EU-politik kommer att drivas? Vilket inflytande kommer vänstern att ha på den?
Frågorna är många men frågan är; kommer svaren före 19 september eller efter?

fredag 16 april 2010

Makten och bloggarna

De sociala medierna har en stor potential när det gäller att granska makten på alla nivåer i samhället. Alla de som deltar i det dagliga demokratiska arbetet i kommunala nämnder och styrelser kan genom egna bloggar kommentera det som händer i de slutna rummen.
Många nämnder är inte öppna för allmänheten. Att politiker själva kan sätta dagordningen för politisk debatt genom att blogga och inte som tidigare, vara helt beroende av vad den lokala tidningen/jounalisten skulle skriva, kan givetvis "störa" den styrande makten. Är det något som borde stoppas?

Tydligen har frågan diskuterats av demokratiberedningen i Strängnäs kommun.
Erik Berg, gruppledare för Strängnäspartiet, skriver som gäst på Margit Urtegårds blogg Politikken:
"Av alla instanser är det nu Demokratiberedningen som försöker påverka våra sociala medier, nästa steg blir kanske att ge sig på Facebook, där vi finns bla som ”Strängnäspartiets vänner”. Tydligen är detta med bloggar och facebook en nagel i ögat på den styrande majoriteten S + FP + C i Strängnäs och man är så upprörd och störd att man uppdrar till självaste Demokratiberedningen att ge sig på våra demokratiska fri- och rättigheter. Att demokratiberedningen rör sig i dessa tassemarker är i sanning mycket märkligt."

Jag tycker mig känna igen dessa tendenser. I augusti förra året fick jag signaler om att min blogg inte gick att läsa för de anställda i landstinget. Jag skrev en bloggartikel och ställde frågan om det förekom politisk cencur i landstinget.
Artikeln uppmärksammades av media och informationsenheten meddelade att det skett ett "misstag".
Fredrik Pettersson, snart landstingsråd på halvtid, (S), skrev i en av kommentarerna till bloggartikeln:
"Att anställda inom vissa av landstingets verksamheter inte kommer åt din blogg är ett resultat av ett koncernledningsbeslut som tjänstemännen fattat och som går ut på att endast den som för sina arbetsuppgifter behöver tillgång till bloggar, facebook etc. ska ha det på jobbet. Självklart ska alla bloggar innefattas av detta och jag har därför påtalat för landstingens tjänstemän att de uppenbarligen missat att spärra vissa bloggar och bett dem rätta till detta så snart som möjligt."
Inlägget tyder på att det fanns beslut av tjänstemän vilka bloggar som skulle kunna läsas och att socialdemokraternas halvtidspolitiker och politiska sekreterare hade mandat och befogenheter för bloggarna i landstinget!

Nu vill tydligen den s-ledda majoriteten i Strängnäs begränsa de sociala medierna. Då är man ute på djupt vatten. Det är att backa in i framtiden och inte värna den viktiga lokala demokratin. Makten ska granskas och tåla det också, annars luktar det skumt lång väg!

onsdag 14 april 2010

Muslimer blir trakasserade i Eskilstuna

Tidningen Dagen skriver: "Det är inte bara i Göteborg som moskébyggnader stött på motstånd. Under kort tid har Sabirinmoskén i Eskilstuna utsatts för flera attentat. Ett grishuvud med texten Muhammed har klottrats på entrédörren. Stenar har kastats in genom fönsterrutorna. - Klart man är orolig och frågar sig vad nästa steg är. Är det en bomb? säger Servat Barzangi."

Jag blir förskräckt när jag läser artikeln och jag blir upprörd över att intoleransen är så stor i Sverige. Vi har kunnat läsa om judehatet i Malmö och muslimhatet i Södertälje och Landskrona. Tar det aldrig slut?

Det är två saker jag fäster mig vid i artikeln. Det ena är det som Servat Barzangi förklarar här: "- I Sverige är det fult eller omodernt att tro på någonting. Allt ska vara sekulärt. Men titta på helger, namn, många gifter sig i kyrkan ... religionen har djupa rötter här." Det andra är när han säger: " - Alla människor är kulturvarelser. Jag kan tänka mig att det finns fördomar mellan en gubbe som är skogsarbetare och en ung högutbildad tjej från Lund också. När du säger muslim, är det en taliban du tänker på eller är det en muslim från Bosnien? Vi måste kommunicera bättre med varandra."

Det är ju ganska otroligt att man i ett så pass modernt och sekulariserat land som Sverige inte kan få tro på en Gud utan att bli förlöjligad, förföljd och bespottad! Denna intolerans möter även jag som Kristdemokrat. I den politiska debatten framställs vi ofta som en sekt, homofober, konservativa mm. Listan kan bli lång.

Servat Barzangis uppmaning och vädjan i tidningen Dagen gick rakt in i mitt hjärta. Han skriver: "Skaffa kunskap! Kontakta församlingar om du undrar över något. Kunskap är bästa botemedlet mot rädsla och osäkerhet. Vi bor i samma samhälle, vi sitter i samma båt, vi delar samma skyldigheter och rättigheter. Vi måste mötas och lära känna varandra. [...] Vi har mycket mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Även ateister. Vi är människor allihop, det skall inte vara någon skillnad. Vi har lika värde. Jag vill inte se ett samhälle där alla lagar samma mat, pratar på samma sätt, tänker likadant. Olikheterna i kultur och religioner är något vi ska prata om. Vi borde se olikheter som något roligt, något vi kan lära oss av varandra."

Jag kan skriva under på varje ord Servat Barzangi säger. Som Alf Svensson brukar säga: "Människovärdet är viktigare än penningvärdet!"

NTF:s gräddfil i landstinget Sörmland

Den 8 april valde Lars Nordquist, verksamhetsansvarig NTF Sörmland, att agera som om han vore politiker. Han skriver en debattartikel i SN där han går till hård attack mot Kristdemokraterna i allmänhet och mig i synnerhet. Han skriver: "Det är intressant att läsa att KD genom Marie-Louise ?Forslund Mustaniemi endast vill arbeta med offer som råkat ut för olyckor och inte arbeta preventivt. Det är tur att det inte är KD som är i majoritet på många ställen i vårt land för då hade vi inget preventiv arbete mot olyckor, brott och andra saker vi inte vill ha i samhället." Detta är rena lögner och fantasier från hans sida.

Citat från min blogg: "Varje är får organisationer söka bidrag från landstinget och då beslutar vi om det vid ett tillfälle per år. Att en organisation får en ansökan om pengar beviljad under verksamhetsåret kommer troligtvis innebära att fler organisationer hänger på."

I dagens SN replikerar jag på Nordquists debattartikel: "Varje år fördelar landstinget bidrag till olika föreningar och ideella organisationer vid ett beslutstillfälle. Ärendet hanteras av en tjänsteman som går ?igenom olika äskanden. För 2010 har NTF ?beviljats ett anslag på 230 000 kronor av ?skattebetalarnas pengar. Helt plötsligt dyker det upp en begäran om sponsring från NTF. RelateratSponsring får inte förekomma med skattemedel och min fråga är: Kan inte ?ansvariga inom NTF göra sina egna ?prioriteringar inom sin budgetram som alla andra föreningar och organisationer? Helt plötsligt anklagas jag för att inte satsa på förebyggande arbete, för att jag står för de regler vi har omkring sponsring och fördelning av pengar till ideella organisationer. Den aktuella ?ansökan har inte ens hanterats av ansvarig tjänsteman utan fått en gräddfil i organisationen."

Då Lars Nordquist uttalar sig i egenskap av verksamhetschef för NTF i Sörmland i sin debattartikel, blev vi nyfikna på om detta var organisationen NTF:s åsikter om Kristdemokraterna. Därför togs det kontakt med VD Jan Sandberg i NTF centralt. Han skriver: "Min och NTF:s uppfattning av Kristdemokraterna är inte den som uttalats av Lars Nordquist. Jag har bl.a. tagit del av Folkhälsominister Maria Larssons (kd) tal hon höll när hon närvarade på NTF Jönköpings årsmöte. Där framförde hon en positiv syn på trafiksäkerhetsarbete i allmänhet och förebyggande arbete i synnerhet (talet bifogas). Jag har också personligen en god dialog med nationella representanter för bl.a. Kristdemokraterna."

Jag kan bara konstatera att Lars Nordquist inte har sin organisation bakom sig när han går ut i media och vädrar sina personliga åsikter om Kristdemokraterna. Majoritetspolitikerna (S, FP och MP) i landstinget bör hålla sig till gällande praxis och inte göra avsteg från dessa så som man har gjort i det här fallet. Gräddfiler skapar bara orättvisor!

söndag 11 april 2010

Om MP får bestämma

Miljöpartiet har redovisat sitt valmanifest inför valet 2010. Vilka är då deras huvudfrågor? Jo, det handlar om arbetstidförkortning, införande av friår och att avskaffa kärnkraften. Nationalekonomen Danne Nordling har i en bloggartikel gjort en analys vad deras politik skulle få för konsekvenser för löntagarna och för offentlig sektor. Mycket intressant läsning!
Han skriver:
"Att kräva förkortad arbetstid av miljöskäl är speciellt intressant eftersom det betyder en lönesänkning för att Sverige ska konsumera mindre och exportera mindre. Det är tydligen inte så att Miljöpartiet, som vänstern tidigare brukade, försöker göra gällande att en arbetstidsförkortning går att göra utan effekt på lönerna. Om man arbetar fem timmar mindre måste också lönen bli 12,5 procent mindre. Det betyder att man förlorar 1,5 månadslöner. I slutändan blir förlusten tre månadslöner (vid 30-timmarsvecka istället för 40 timmar)."

Han skriver vidare: "Till detta kommer att den offentliga sektorn inte kan klara sig med 1/4 färre arbetstimmar. Den måste anställa mera folk och för det behövs mera skatter. I runda tal jobbar drygt 30 procent av alla i den offentliga sektorn. När 1/4 av arbetstimmarna faller bort måste drygt 10 procent av alla arbetande överföras till det offentliga. Jag skulle tro att det kräver en skattehöjning som motsvarar bortåt 10 kronor i höjd kommunalskatt."
Vi som redan fått en kraftigt höjd kommunalskatt; känns det lockande?

Men jag håller med Maria Wetterstrand när hon uttalar sig i Fokus om det socialdemokratiska partiet:
"Jag hade ingen aning då om hur socialdemokrater beter sig när de vill få som de vill. De gjorde klart för oss att de minsann hade möjlighet att se till att vi inte skulle få inflytande i någon kommun i Sverige om vi inte gjorde som de ville. Det var väldigt intressant, de betedde sig helt enkelt förbannat oförskämt och arrogant."
Jag vill bara tillägga; det handlar inte bara om när de vill få som de vill utan även i debatten. Härskartekniker är något de behärskar till fullo, det är legio!

fredag 9 april 2010

Kommer landstingets VC överleva i Flen?

Den första redovisningen av Hälsovalet och sörmlänningarnas val av VC verkar få störts effekt i Flen. Hela 3 000 personer som valt den privata vårdgivaren på en månad! Missnöjet hos flensborna mot landstingets verksamhet verkar vara utbrett, minst sagt!
Från årskiftet har patienterna makten och perspektivet har drastiskt förändrändrats för våra tidigare vårdcentraler. Det kommer inga pengar centralt via budget längre. Varje sörmlänning som har en egen pott och bestämmer via aktiv listning vem som ska få ta del av den. Är man inte nöjd med vården eller bemötandet är det bara att byta dock som mest fyra gånger per år.
Kommer flensbornas val av privat entreprenör innebära att landstinget får pappa ihop? Det kommer att bli känsligt, det är ju valår och Åsa Kullgren (S), ansvarigt hälso- och sjukvårdspolitikst landstingråd kan få det svettigt. Hur länge ska en verksamhet få gå back? Var ska de pengarna tas från? Ska de som går plus bidra, eller?

onsdag 7 april 2010

Efter Landskrona

Jag kan inte låta bli att tänka på det som hänt Inger i Landskrona. Det hade lika gärna kunnat vara min mamma som blev misshandlad.
Jag växte upp i ett höghus i förorten Hagsätra på 60-talet tillsammans med mina föräldrar, en storebror och en tvillingsyster. Jag kan inte komma ihåg att jag var rädd särskilt ofta. Möjligtvis för någon ”fullgubbe” eller när jag och min tvillingsyster åkte T-banans gröna linje nitton hem från stan någon fredagskväll. Hagsätra är ju ändstation och efter Rågsved så var det ganska tomt. Klev det på någon skum typ så försökte vi göra oss så osynliga som möjligt och inte glo för mycket.
Idag tror jag inte det finns en enda förälder med vettet i behåll som skulle tillåta två flickor i tioårsåldern åka själva på tunnelbanan en fredagskväll. Jag tror inte heller att någon tjej skulle vilja åka ensam även om man var lite äldre. Tiderna har förändrats.
Som mamma har jag ofta fått jobba med min rädsla att det ska hända mina barn någonting. Hur ofta har jag inte fått säga till mig själv: ”Skärp dig!” om det inte har kommit hem den tiden vi kommit överens om eller om de inte har hört av sig. Det finns så mycket man kan jaga upp sig för, eller hur?
Värst har det varit när de var ute på krogen. Jag hade alltid hallampan tänd när jag gick och la mig och när den var släckt visste jag att de var hemma och att allt var bra.
Ska jag nu behöva oroa mig för min gamla mor och far, nu när alla utom Fredrik har flyttat hemifrån, efter det som hänt i Landskrona? Det känns overkligt.
Pappa, som fyller 77 år på fredag, är rätt ”het på gröten” och skulle nog kunna reta upp en och annan ”ungtupp” som beter sig illa, enligt pappas normer för respekt och uppförande. Han fick lära sig tidigt att uppföra sig och visa respekt för den äldre generationen och han förväntar sig givetvis att det ska vara likadant för de yngre generationerna.
Har vi blivit ett fattigt land, där omtanke och respekt är något vi tappat i jakten på den senaste trenden eller prylen?
Oavsett vad som hänt i den faktiska händelsen och vad som utlöste dådet i Landskrona;
när ska vi börja prata mer om hur viktigt det är att respektera sin medmänniska och skapa ett medmänskligt samhälle, istället för pengar och skattefrågor?
Jag kan höra det Alf Svensson sagt i alla år; människovärdet är viktigare än penningvärdet!

måndag 5 april 2010

Allianskvinnor gör avtryck i politiken!

Fyra tunga statstråd skriver i en debattartikel i SvD:
"Ungdomars framtidschanser handlar också om att underlätta för unga att få fotfäste på arbetsmarknaden och att hitta det första jobbet. Trösklarna till arbetsmarknaden måste fortsätta att hyvlas ner. Det är oacceptabelt att så många ungdomar aldrig får chansen att visa vad de kan och att vi inte tar till vara den stora potential som finns.
Vi vill stärka drivkrafterna till arbete, men också göra det enklare och mer attraktivt att driva företag och anställa människor. Mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten är det viktigt att det också i fortsättningen är ekonomiskt fördelaktigt att anställa personer under 26 år. Detta är en viktig del av Alliansens politik."

För mig är det ett kvitto på hur viktigt det är med kvinnor i politiken. Samtliga statsråd är kvinnor. Frågan är så viktig om hur vi ska skapa en politik som ser till att våra unga inte halkar efter utan får chansen tidigt i livet att nå sina mål.
Jag är stolt över Alliansens duktiga kvinnliga statsråd!

lördag 3 april 2010

Oroväckande att vart sjunde barn misshandlas!

Skrämmande läsning att så många som ett av sju barn har utsatts för våld av en förälder eller vårdnadshavare. Mer än hälften av dem som upplevt våld mellan de vuxna i familjen har själva blivit slagna!
Det påvisas i en studie från Linköpings universitet och landstinget i Sörmland. Nästan 8 500 elever mellan 13 och 18 år gamla fick svara på en omfattande enkät om sina erfarenheter.
De som slår är oftast barnets förälder och det är ingen skillnad om det är mamma eller pappa. Däremot är det vanligare att barn misshandlas om även kvinnan utsätts för misshandel.
- Att sambandet mellan kvinnomisshandel och barnmisshandel var så tydligt var en överraskning, säger Eva-Maria Annerbäck, psykoterapeut och doktorand i barn- och ungdomspsykiatri som gjort studien.
Att det också är föräldrar som är arbetslösa, sjukskrivna eller har invandrarbakgrund som är den största riskgruppen, visar hur viktigt det är att prioritera arbetet med arbetslinje och integration. Att ta ut sin frustration på sina små känns hemskt. Vuxna borde vara bättre på att ta ut sin ilska på annat sätt än att slå sina barn.
Vi behöver trygga barn och föräldrar för ett tryggt samhälle!

fredag 2 april 2010

Landstinget sponsrar cykelhjälmar

Det är inget aprilskämt! S, FP och MP beslutade på landstingsstyrelsen i tisdags att sponsra NTF med 50 000 kr för inköp av cykelhjälmar till pensionärer. Oppositionen röstade givetvis nej till förslaget. Vi är förvånade att ett sånt ärende överhuvudtaget tas upp på LS!
Varje är får organisationer söka bidrag från landstinget och då beslutar vi om det vid ett tillfälle per år. Att en organisation får en ansökan om pengar beviljad under verksamhetsåret kommer troligtvis innebära att fler organisationer hänger på.
Dessutom är det ju Jörgen Danielssons partikamrat som är ordförande i NTF. Månne detta spela in i sammanhanget?
Men, ska landstinget syssla med sponsring överhuvudtaget? Är det något som vi ska använda skattepengarna till? Mitt svar är nej på den frågan.