tisdag 8 december 2009

Ingen valfrihet

Idag fattar landstingsstyrelsen beslut om en ny modell för privat psykoterapi. Det innebär en rejäl vänstersväng i landstingspolitiken och känns inte ny utan snarare antik. Valfrihet och tillgänglighet kan patienter med behov av psykoterapi hädanefter se sig i stjärnorna efter!
Den förra majoriteten, regnbågsalliansen, införde den hittills gällande modellen. Avtal tecknades med 18 privata terapeuter till en kostnad av 2,4 miljoner kronor/år. Patienten kontaktar själv terapeuten som gjorde en bedömning och behandlingen kunde påbörjas utan lång väntan och byråkratiskt krångel. Grundsynen, då som nu, måste givetvis vara att patienter ska kunna välja!
För oss är det detsamma om man har ont i själen eller ryggen. Efter årsskiftet tillåts inte patienter att välja. De patienter som gått hos sin privata terapeut tvingas istället att ställa sig i psykiatrikön för överprövning. Låter det som ett synsätt som passar in på 2000-talet?
Den nya s-ledda majoriteten begränsar därmed patientens inflytande, inskränker valfriheten och förlänger lidandet i väntan på behandling.
Marie-Louise Forslund Mustaniemi, (KD)
Kristina Fransson (M)

Inga kommentarer: