tisdag 22 juni 2010

Psykiskt sjuka får sämre vård!

Socialstyrelsens senaste utvärdering av den psykiatriska vården tyder visar att vården inte ges på lika villkor. Personer med psykisk sjukdom dör betydligt oftare än andra i somatiska, det vill säga kroppsliga, sjukdomar som går att förebygga eller behandla.

Utvärderingen visar till exempel att av de psykiskt sjuka som får stroke dör 30 procent fler inom tre månader, jämfört med övriga befolkningen. Personer med psykisk sjukdom som får lungcancer löper 50 procent högre risk att dö än andra lungcancerpatienter.
Psykiskt sjuka blir dessutom i högre utsträckning inlagda på sjukhus för somatiska sjukdomar istället för att få vård på vårdcentralen.

Siffrorna visar på ojämlikheter, psykiskt sjuka inte får samma goda vård som andra! Överlevnaden efter en hjärtinfarkt är inte lika bra och de får inte läkemedelsbehandling i samma utsträckning.

Tyvärr är det rena "Berlinmuren" mellan den psykiatriska vården och den somatiska vården. Det är den enskilde patienten som drabbas, som alltid, och vården blir sämre, nu finns det svart på vitt!

Jag håller helt med Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen, när han avslutar sin artikel i dagens SvD:
"Ingen ska behöva dö i behandlingsbara sjukdomar bara för att hon eller han är psykiskt sjuk."

3 kommentarer:

sjukgymnast sa...

Jag har gedigna kunskaper i beteendemedicin och psykosomatik och kan ge adekvat behandling vid långvarig smärta för denna patientgrupp. Men gissa vad, jag får inte chansen. Socialdemokraterna stoppade etableringsmöjligheter för sjukgymnaster och drog ned antalet tjänster, arbetsmarknaden är nu obefintlig. Engagemang och kunskap slösas bort. Alliansen avvaktar till efter valet med beslut om etableringsfrihet för sjukgymnaster under en tillsynsmyndighet där landstinget får ställa kvalitetskrav. Jag har snart magisterexamen i sjukgymnastik inom det aktuella området, som jag bekostar själv. När ska jag få möjlighet att jobba med dessa patienter? Det krävs politiskt beslut!

sjukgymnast sa...

Apropå det inlägg jag just gjorde, jag har för övrigt också skrivit brev till Ylva Johansson, socialdemokraternas ledande röst (tillsammans med Mona Sahlin) inom vård- och hälsofrågor. Hon svarade att hon inte till fullo kan sätta sig in i just min situation, i övrigt skyller hon på alliansen. Det är värt att veta i sammanhanget att hon inte dök upp på de privatpraktiserande sjukgymnasternas möte nyligen, ett möte i Stockholm där hon hade lovat att komma. Hon är uppenbarligen inte intresserad av sjukgymnasters roll inom vården över huvud taget, i alla fall inte de privata sjukgymnasternas roll.

lena alun sa...

Bingo! Och det är bara toppen på isberget. Det räcker med att vara ensamstående, arbetslös och alldeles tvärsjuk på sluttampen.

Kram Lena

Själv har jag ALDRIG fått komma på tre-frya remisser. Det är självmord som gäller.

Så då tar jag den utvägen om de inte ger mig den palliativa vårdplatsen om några veckor jag utlovats. Tack för tipset! Marie- Louise