söndag 6 juni 2010

Norden världsbäst!

Sverige och Norden beskrivs av Tällberg Foundations ledare som det globala samhällets nationalpark när man sammanställt ett antal tunga internationella index!
Så stolt jag känner mig; halvfinne som jag är, dessutom gift med en finne, min politiska sekreterare är norska och min svägerska är från Island!

Vidare i artikeln står det: "På olika delvariabler inom området företagsklimat ligger vi bara bland de tio bästa vad gäller handel. På områden som att starta företag är platssiffran 43, att lägga ner ett företag 18, anställa arbetare 117, skydda investerare 57 och att få krediter 71. Denna rankningslista publiceras av Världsbanken."

"Men varje tid har sina egna ord för den underliggande trenden. 1900-talets folkhemsideal och blandekonomi har blivit till 2000-talets ideal om det sociala entreprenörskapet: att investeringar, innovation och bygga ett gott och rättvist samhälle hör ihop.

Analysen visar att Sverige inte är ett land som alla andra, om nu något är det. Den visar att vi har utvecklat en samhällsmodell som förenar egennytta med samhällssolidaritet. I betydande grad ­också en samhällssolidaritet som omfattar balans och harmoni med natur och ekosystem."


Vi kan inte slå oss till ro men vi vara glada och tacksamma över det samhälle som våra föräldrar, tidigare generationer och våra nya svenskar byggt här uppe i norr. Nu har vi ansvaret och stafettpinnen, det förpliktar!

Inga kommentarer: