tisdag 7 september 2010

Våra vallöften i landstingsvalet!

Igår hade vi presskonferens om våra vallöften inför kommande mandatperiod. Så här ser vårt pressmeddelande ut:

En tryggare och mänskligare hälso- och sjukvård!

- ”En röst på Kristdemokraterna i landstingsvalet är en röst för en tryggare och mänskligare hälso- och sjukvård” säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD), i samband med att hon presenterade Kristdemokraternas viktigaste valfrågor.

Med utgångspunkt från Kristdemokraternas grundidé att alla människor har ett unikt och okränkbart värde kommer partiet att prioritera följande områden den kommande mandatperioden:

• Arvodesröran i landstinget. Tydliga regler för arvoden och ersättningar. Vi vill införa etiska regler för förtroendevalda i landstinget. Vi vill också införa en nolltolerans mot alkohol för skattepengar vid möten och konferenser. Försiktighetsprincipens ska gälla vid konferenser och politiska möten, så att de förtroendevalda ska kunna vara goda föredömen i organisationen. Fusk ska alltid polisanmälas!

• Tillgänglighet och valfrihet. Det ska vara en självklarhet att få vård i tid. För att känna trygghet ska vården vara tillgänglig och om man blir sjuk ska man kunna välja var man vill få vård och av vem. Valfriheten ska finnas för alla. Vi behöver fler privata vårdgivare i Sörmland!

• Vårdplatsgaranti. De ofta förekommande överbeläggningarna är ett hot mot patientsäkerheten och innebär en kraftigt försämrad arbetsmiljö för vårdpersonalen. Vi vill införa en vårdplatsgaranti för att skapa en tillgänglig vård. Det behövs fler vårdplatser i första hand på Nyköpings lasarett och på Mälarsjukhuset.

• En vård utan vårdskador! Vi måste minska vårdskadorna och onödigt lidande i vården. Idag drabbas ungefär var tionde patient av någon form av vårdskada. Det handlar om infektioner, remisser som kommer bort och felbehandlingar m.m.

• Utveckla vården av svårt sjuka barn. Det behövs ett barnhospice för de svårast sjuka barnen. Dessutom är det dags att landstinget tecknar avtal med utförare av av alternativa behandlingsmetoder inom barnhabiliteringen.

• Rätt till heltidsanställning! Alla ska anställas på heltid i landstinget Sörmland, med rätt till flexibel tjänstgöringsgrad. Så sent som i juni -10 yrkade vi detta, men det avslogs av den (S)-ledda majoriteten.

2 kommentarer:

http://maxalas.blogspot.com sa...

http://maxalas,blogspot.com νεα απο ολη την γη ,βιντεο ,αθλητικα

http://maxalas.blogspot.com sa...

http://maxalas.blogspot.com news ,video ,online sport