måndag 1 februari 2010

Klimatfrågan får inte bli religion!

Sitter på kontoret i Nyköping och går igenom mailen. Mitt intresse väcks genast av en artikel i svensk tidskrift skriven av riksdagsledamotens Ingemar Vänerlövs (KD). Den handlar om hans riksdagsmotion om klimatfrågan. Rubriken lyder; Klimatfrågan: Ska den politiska sanningen segra över den vetenskapliga?
Han skriver: "Tvärtemot vad IPCC anser finns det inte några vetenskapliga godtagbara bevis på att ökningen av koldioxidhalten ger mätbara klimatförändringar. Detta eftersom politiker medvetet eller omedvetet flyttar fokus från det vetenskapliga materialet. Därför behövs en översyn av klimatpolitiken".
"Det finns uppenbarligen två sanningar om klimatet och dess förändringar, dels den politiska (FN:s klimatpanel IPCC ), dels den vetenskapliga. Och vad värre är; om dessa två hamnar i konflikt, segrar den politiska sanningen för att det är där pengarna finns. Därför måste klimatpolitiken ses över."

Bakgrunden är en en doktorsavhandling skriven av Åsa Knaggård vid Lunds universitet i höstas, Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen. En studie av svensk klimatpolitik. Knaggård har granskat den svenska klimatpolitiken från 1975 till 2007 och kommit fram till att klimatbeslut tas utan stöd i forskning.
Modigt av Ingemar Vänerlöv att lyfta frågan i riksdagen. Staten har ju blivit beroende av koldioxidskatten vilket även Lars Gustafsson (KD) skrivit om på Newsmill.
När riksdagens politiker ska lagstifta måste de stå på vetenskaplig grund annars är vi ute på mycket djupt vatten!

13 kommentarer:

Mats Werner sa...

Det är skönt att det faktiskt kan löna sig att tjata!
Han har så rätt!

Göran Sydhage sa...

Klimatförändringen är ett faktum. Det fick vi - på goda grunder - reda på på Kristdemokraternas kommundagar i lördags.
Men - jag har också hört många "lattja" i frågan om att "växthuseffekt - kallare har vi inte haft på massor av år". I Sverige ja... men världen är större än Sverige vilket vi lätt glömmer.
Det föringar dock inte att det som påstås vara fakta även idenna fråga måste vara väl underbyggt.

Marie-Louise F M sa...

Hej Mats!
Alla är medvetna om klimatförändringar sker! Debatten ska finnas och vi måste ha en stadig grund att stå på när det gäller grunden till förändringarna. Vi har ju fått helt nya ord pga av klimatpolitiken. Klimatsmart, klimatalarmist, klimatförnekare mm
Jag vill gärna veta och inte tro så mycket i alla fall!
Hälsn Marie-Louise

Marie-Louise F M sa...

Hej Göran!
Klimatfrågan är het och jag tycker det är angeläget att vi får mer fakta och forskning om vad förändringarna beror på. Climatgate diskuteras i hela världen men inte i Sverige och det känns inte bra. Många politiska beslut grundar sig på AGW och IPCC. Hoppas att Ingemars motion får gehör och kan räta ut en del frågetecken!
Hälsn Marie-Louise

Dag Bremberg sa...

Förstår inte riktigt varför ordet "politisk" används i negativ betydelse.
F ö är inte IPCC politiker.

Alla vetenskapliga rön kan och bör ifrågasättas. Men vi kan inte vänta tills alla frågetecken är uträtade och alla som sagt att jorden är platt ändrar sig.
Har man politiskt ansvar måste man vara delaktig i att besluta om åtgärder för att dels minska CO-utsläpp, dels planera för konsekvenserna av klimatförändringarna.

Marie-Louise F M sa...

Hej Dag!
Klimatet har förändrats och vad det beror på finns det inga vetenskapliga bevis för endast hypoteser. Vetenskap och forskning ska ske inom på en etisk hållbar grund. Att manipulera data för att få stöd för sina hypoterser hör inte dit.
Bra att Ingemar Vänerlöv har tagit ett initiativ till att försöka bringa klarhet i klimatpolitiken tycker jag!
Hälsn Marie-Louise

Dag Bremberg sa...

Nu förstår jag inte, Marie-Louise. Vad är kontentan av det du lyfter upp?
Att vi inte ska göra något?
Eller att vi, utifrån en försiktighetsprincip, ska göra allt vi kan för att minska CO-utsläpp och förebygga översvämningar etc?

Åsa Knaggård sa...

Det är jag som skrivit den avhandling som hänvisas till i texten. Jag vill förtydliga att den visar att klimatpolitiken definitivt vilar på vetenskaplig grund. Utan forskning skulle det inte ens finnas en klimatpolitik! I de fall då forskare inte vill eller kan dra slutsatser som är relevanta för politiken utgår politiker istället från vad som är möjligt att genomföra givet de politiska verktyg som står till buds.

Givetvis måste klimatpolitiken baseras på vetenskaplig kunskap, men som statsvetare tycker jag att det är ett friskhetstecken att politikerna inte står handfallna utan experter. Hur vi ska hantera klimatfrågan är i grund och botten en politisk fråga, inte en vetenskaplig. Diskussion och debatt om klimatpolitiken är välkommen. Däremot tror inte jag att fokus i debatten bör ligga på i vilken utsträckning IPCC har rätt. Grundfrågan är om vi är villiga att ta riskerna med klimatförändringar, oavsett hur säker kunskapen om dessa är. Dessutom är många åtgärder som motiveras med klimatfrågan värdefulla även utan den, t ex minksning av utsläpp från trafiken och minskad köttkonsumtion.

Marie-Louise F M sa...

Hej Dag!
Jag tycker att det är viktigt att ständigt vara sunt kritiskt av de politiska budskap som trumpetas ut. Jag har följt klimatfrågan med stort intresse och tycker att den är intressant.
Är klimatet något vi kan påverka? Så länge vi inte vet exakt så får vi givetvis förhålla oss till den kunskap vi har idag.
Det är så tråkigt att i dina frågor ligger en underton av att jag inte bryr mig klimatet och miljön! Självklart är det inte så!
Hälsn Marie-Louise

Marie-Louise F M sa...

Hej Åsa!
Tack för din kommentar och att du uppmärksammat mitt inlägg! Utan debatt tycker jag att politiken tappar sitt berättigande. Demokrati handlar ju trots allt om att all ska kunna vara delaktiga i samhällsdebatten.
Det skulle vara intressant att ta del av din avhandling!
Hälsningar, Marie-Louise

Helge sa...

Först hette det global uppvärming, nu heter det klimatförändring. Klimatförändringar har vi alltid haft, och dagens förändringar är inte värre än andra tider. Vänerlöv har rätt det är inte vetenskap, det är politik. En politik som just nu riskerar att ge alla former av vetenskap låg trovärdighet.
I utländsk media är det redan givet att IPCC tappat all trovärdighet, där pågår redan analysen hur det kunde ske. I Sverige har vi precis börjat inse att vi bluffat hela folket, kommer att bli tungt för miljöpolitikers trovärdighet framöver.

Helge sa...

Här en bra analys av varför det blev så fel: http://wattsupwiththat.com/2010/02/09/climategate-plausibility-and-the-blogosphere-in-the-post-normal-age/

Kort sagt, komplex vetenskap och poltikers behov av enkla budskap fungerar inte ihop.

Helge sa...

Får ofta i slutet av en debatt kring klimatet höra fast egentligen är ju klimatåtgärder bra för miljön, så det är ju egentligen ingen fara om vi kör på även om det rent vetenskapligt är osäkert om det behövs. Att ändamålen helgar medlen har man hört förrut, och det brukar alltid straffa sig.
För min del tycker jag att det blir fel om vi lägger stora summor på att begränsa koldioxiden om det har försumbar betydelse. De medlen gör större nytta på bevisade aktuella miljöproblem. Känner folk som köper gasbil genom att betala 30.000 kr extra istället för motsvarande modell med diselmotor. Undrar om den personen köper förklaringen att "det ju inte är någon skada skedd", personen trodde sig göra en personlig uppoffring för rädda jorden från undergång?