lördag 6 februari 2010

Vårdnadsbidrag nästa mandatperiod

Jag hoppas verkligen att vi gör vårdnadsbidraget till en viktig valfråga i Strängnäs! Jag tror att många föräldrar gärna skulle satsa lite mer tid för sina små barn om de fick möjlighet och ersättning för det. Irene Svenonius, stadsdirektör i Stockholm, skriver om vårdnadsbidraget i Barometer.
Hon skriver: "När 2010 bara var ett par dagar gammalt avslöjade en stor morgontidning att vårdnadsbidraget lockat så många familjer i vissa av Stockholms förorter att förskolorna kände oro för att behöva göra neddragningar på grund av minskad efterfrågan på platser. Vips var den medkännande och bekymrade journalistiken framme. Det är ett stort bekymmer om färre barn går i förskolan. Det blir eländiga besparingar.
Men en annan sida av myntet som också gav rubriker var självfallet hur mycket dessa barn missar av utvecklingsmöjligheter när de inte är i förskolan och att det är en kvinnofälla. Den alldeles särskilda godbiten i denna historia var dock att det är i våra invandratäta områden som man i högre utsträckning begärt vårdnadsbidrag – hur går det då med integrationen av kvinnor och barn?
Varför är detta med vårdnadsbidrag så känsligt i vissa kretsar? Vad är det som gör att det anses vara undermåligt för barn att vara med sina egna föräldrar så till den grad att det nästan blir krigsrubriker när ett antal familjer valt att stanna hemma lite längre med barnen än bara föräldrapenningen räckte till? Det misstänkliggörs direkt, framstår nästan som en sekteristisk tendens när barnen inte med varm hand dumpas av på förskolan tidigt varje morgon för att vara där hela dagen och stöpas till ansvarskännande svenskar. Är det konservativa svenskar som i kombination med muslimska talibaner ska fjättra kvar kvinnorna vid spisen och förhindra barnens utveckling?".

I vårt land ska alla göra likadant, vi ska vara politiskt korrekta i alla lägen. Den som trotsar eller på något sätt går mot strömmen får verkligen känna på motstånd.
Mina tio år som jag arbetade obetalt i hemmet med att fostra våra fem barn ångrar jag inte en dag, trots ekonomiska uppoffringar.
Det är så viktigt att föräldrar får ökad valfrihet och makt i sitt vardagsliv. Politiker ska inte styra vanliga människors liv utan se till så det finns en stor valfrihet och stödja människors olika val. Mer föräldramakt och mindre pekpinnar, tack!

Inga kommentarer: