torsdag 20 maj 2010

Baksmälla för Jörgen Danielsson (S)?

Beslutet i Landstingsfullmäktige den 20 april att välja ytterligare tre landstingsråd för majoriteten har överklagats.

Personen som har överklagat beslutet skriver bl a:
"Jag anser, för det första, att det inte finns någon koppling mellan de nya landstingrådens uppdrag och ansvar, vilket krävs enligt Komunallagen".
Överklagan avslutas med en begäran att beslutet upphävs.

I dagens Eskilstuna-Kuriren står det: "Fredrik Pettersson, Jan-Olof Blomster och Johannes Krunegård hade redan tidigare arvoden i nivå med de andra landstingsråden. Men ingen av de tre var valda till sina poster av fullmäktige. I praktiken innebar beslutet att uppgradera dem till landstingsråd bara att deras månadsarvoden legitimerades i efterhand."

Det är bra att hela den här härvan av arvoden och tillsättningarna prövas. Det skall gå rätt till i Landstinget.

Inga kommentarer: