måndag 19 januari 2009

Förstår Jörgen Danielsson vilket uppdrag han har?

I fredags eftermiddag gick informationsenheten ut med ett pressmeddelande om "landstingsledningens" studiebesök till London 18 -20 januari. Det är helt OK att den nya majoriteten lär sig mer om hälso- och sjukvård. Min kollega Mattias Claessons (c) kommentar i Folket i lördags är klockren " Den socialdemokratiska landstingsledningen anser tydligen att det är viktigare att studera utländska exempel än att lära sig om den egna, sörmländska, sjukvården. De borde göra hemläxan först. Att göra en sådan här resa i tider av oro inom den sörmländska sjukvården är utmanande."...
Till saken hör också att ingen av oppositionen i LS arbetsutskott kände till, eller hade blivit informerad om studiebesöket. Arbetsutskottet utgör även krisledningsnämnd och skulle någon katastrof inträffa i Sörmland så ska vi kunna inkallas. Lotta Finstorp som sitter i LS presidium tillsammans med Jörgen Danielsson och Ylva G Karlsson, har inte heller kontaktas inför resan. Är det inte lämpligt, ur säkerhetssynpunkt, om ordföranden säkrar upp att det finns någon på hemmaplan i händelse av någon katastrof eller liknande? Är Jörgen Danielsson (s) medveten om sitt ansvar som ordförande i landstingsstyrelsen och det uppdrag han har??

Inga kommentarer: