tisdag 16 mars 2010

Åsa Kullgren (S) mörkar om överbeläggningar!

När jag ställde en interpellation om överbeläggningar vid våra sjukhus på senaste landstingsfullmäktige fick jag inget svar. I dagens Katrineholms Kurir tar jag upp debatten eftersom Åsa Kullgren (S), hälso- och sjukvårdslandstingsråd vägrade svara i debatten. Skälet var att det inte går att svara på frågan om antalet överbeläggningar eftersom det inte går att definiera vad överbeläggningar är för något! Snacka om snömos!
Det märkliga är, att förra gången jag ställde frågor omkring överbeläggingar så fick jag svar. Det var på landstingsfullmäktige i juni 2009!
Eftersom den S-ledda majoriteten gjort nedskärningar av vårdplatser både i Katrineholm och Nyköping så vill jag veta hur den aktuella vårdplatssituationen ser ut. Det ska sparas ytterligare 85 miljoner i sjukvården och det pågår en "översyn" av vårdplatser även på Mälarsjukhuset.
Att skylla på definieringssvårigheter är allvarligt och inte särskilt trovärdigt. Varför får vi inget veta? Vilka nedskärningar planeras i vården?
Läget är krisartat i Nyköping. Personalen går på knäna och patientsäkerheten riskerar att försämras. Sluta mörka om överbeläggningarna vid våra sjukhus Åsa Kullgren!

Inga kommentarer: