torsdag 18 mars 2010

Heder åt Lotta Jonsson (KD)

Att Lotta Jonsson engagerar sig för utvisningshotade kristna irakier i Eskilstuna hedrar henne och gör mig stolt!
Kristdemokraternas människosyn bygger på solidaritet och människans unika och okränkbara värde. Självklart ska vi hjälpa de personer som sökt en fristad i Sverige, de har rätt till en rättssäker asylutredning!
Vi väljer inte egoism framför solidaritet. Vi ska inte stänga gränser och vända omvärlden ryggen. Vi är ett rikt och välmående land och vi ska inte dela in människor i "vi" och "dom". Eskilstuna har ju en vision som också förpliktar "Den stolta fristaden"! Hoppas att de får möjlighet att stanna och lycka till Lotta Jonsson (KD)!

Inga kommentarer: