måndag 22 mars 2010

Ingen valfrihet för psykiatriska patienter i Sörmland!

Den S-ledda majoriteten visar tydligt att man inte prioriterar vården för personer som har behov av psykoterapi. I dagens Eskilstuna-Kurir kan vi läsa att hundratals patienter inte får den hjälp de behöver!
I december beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att teckna avtal med privata psykoterapeuter men ingenting har hänt. Konsekvensen blir att de som lider av ångest och olika tvångsymptom inte får den vård de har rätt till.
För mig är det obegripligt att tala om att "stå på de svagas sida" och sedan driva en politik som går tvärs emot.
De 18 terapeuter som vi hade avtal med tidigare vet att behovet är stort och att verksamheten egentligen behöver utökas.
Att skrota de privata terapeuterna och istället tillsätta en person som ska bedöma ALLA remisser och fatta beslut om vilken terapi som ska ges visar att det är pengarna som styr och inte behoven. Ett sådant system liknar gammalt sovjetstyre och det är grymt att det är just patienter som har ont i själen som ska drabbas av detta förmynderi. Varför ska just den här patientkategorin få sämre tillgänglighet och valfrihet? Vad har man för människosyn när man gör en så stor skillnad på den somatiska och psykiatriska vården i Sörmland?
Det är inte ord utan handling som räknas!

2 kommentarer:

Margit Urtegård sa...

Hej Marie-Louise

Den såkallade goda sidan står uppenbarligen inte på den lilla människans sida. Förvånad någon?

/Margit

Marie-Louise F M sa...

Hej Margit!
Den nya modellen för privat psukoterapi borde kastas i papperskorgen! Förslaget har varit ute på remiss i verksamheten men de remisssvaren har inte politikerna i nämnden fått ta del av inför beslut!Så går det till i det öppna landstinget!
/Marie-Louise