torsdag 18 mars 2010

Jörgen Danielssons (S) arvodesfiasko skadar landstinget

Den politiska chefredaktören på SN Olof Jonmyren skriver: "Turerna runt fördelningen av politiska arvoden i Landstinget Sörmland vore tragikomiska. Om det inte vore på allvar. Att ledningen med landstingsrådet Jörgen Danielsson (S) i spetsen inte klarar av att föreslå en arvodesfördelning som håller sig till regelverket, är beklämmande. Den nya majoriteten har haft alla chanser att undvika den här debatten. Allt som ­behövdes var att man gjorde om – och ­gjorde rätt. Men så har inte skett."

Ärendet har varit uppe i landstingsfullmäktige två gånger nu; i november 2009 och i mars 2010. Den mest anmärkningsvärda punkten i ärendet är Jörgen Danielssons privata arvodeslista; den som aldrig passerade den av fullmäktige valda arvodeskommitten. Listan som dessutom bytte skepnad inför senaste fullmäktige, först fanns det 7 namn och sen bidde de bara 6, förbryllar. Namnet som blev bortplockat från listan mellan de två sammanträdena var folkpartiets politiska sekreterare Johan Bartholf. Det var förmodligen på grund av att journalister hade börjat ställa frågor. Man undrade nog över hur Johan Bartholf kunde få arvode för politiska uppdrag utan ens att ha några. Bartholf är alltså bortplockat från ärendet, men uppbär fortfarande enligt lönekontoret arvode på nästan 8000 kronor i månaden. Detta utöver hans officiella politiska sekreterarlön på ca 23 000 kronor i månaden. Detta är bara ett exempel i arvodeshärvan.

Kommentarer är egentligen överflödiga. Det mesta har redan sagts i denna mygelfråga. Jonmyrens kommentar säger allt: "Slutsatsen är att det för S, FP och MP ­återigen var ­viktigare att partivännerna skulle få ­utlovad ersättning, än att det var rätt gjort. Att ­försöka lirka sig runt ­reglerna för att få som man vill, sänder inte de ­signaler som ­ansvariga politiker bör göra – varken ­gentemot alla som verkar inom landstinget eller mot skattebetalarna. Den nya majoriteten förmedlar i stället ­bilden av några självupptagna lirare som står och röker två meter in i den rökfria zonen – bara för att visa att de kan."

På måndag eftermiddag har landstingsfullmäktiges presidium kallat gruppledarna till möte om arvodena. Fortsättning följer...

4 kommentarer:

Margit Urtegård sa...

Hej Marie-Louise

Hur många flera personer från FP, S och MP har betalt för politiska uppdrag de inte har? Eller rättare sagt för arbeten de inte gör? Vi är nog många som undrar det. Hur svårt kan det vara att göra rätt?!

/Margit

Mats Werner sa...

Väldigt svårt - för somliga.......

Marie-Louise F M sa...

Hej Margit!
Frågar du Jörgen Danielsson så blir troligtvis svaret ingen! Men visst finns det tveksamheter omkring flera personers arvoden utan att nämna namn och parti.
/Marie-Louise

Marie-Louise F M sa...

Hej Mats!
Det kostar på...
/Marie-Louise