torsdag 5 mars 2009

Benny Rosengren och demokratin

Benny Rosengren, 52 år och Ludvikabo, har efter ett tjänstemamannaförslag om skolnedläggningar, granskat utredningsmaterialet och fullständigt smulat sönder utredningen. Tjänstemännens utredning visade på ett vikande elevunderlag på 1 100 elever på mindre än tio år. Detta skulle leda till nedläggning av ett antal skolor i kommunen.
Benny Rosengren bestämde sig för att granska underlaget och konstaterade att elevunderlaget skulle minska med endast 345 elever under samma period!
I Newsmills artikel pekar man på betydelsen av "medborgarjournalister" och bloggare. I artikeln står det vidare; "I små kommuner där debattklimatet präglas samförstånd, där medierna pressas av deadlines och kostnadseffektivitet behövs det, helt uppenbarligen, människor som Benny Rosengren. Människor som har tid, ork och moralisk resning nog att granska och ifrågasätta."
Behovet av engagerade medborgare kan inte nog betonas med det som gör mig mest upprörd egentligen; hur kan en utredning vara så dålig och hur ska vi som ansvariga politiker agera när något sådant blir så uppenbart?
Politiker är lekmän och har vi inte tillräcklig kompetens är vi illa ute. I Ludvika skulle beslutet om skolnedläggningar fått stora konsekvenser för många barn och familjer. Efter den segdragna debatten om skolutredningen i Strängnäs så måste jag erkänna att jag känner en viss oro...

3 kommentarer:

Mats Werner sa...

Det har Du all anledning att vara!
Hälsar
MATS

Marie-Louise F M sa...

Det var illa! Nu blev jagju inte precis lugnare...
Hälsn Marie-Louise

Ebbe Ollman sa...

Vi vänsterpartister yrkade i KF att lämna skolutredningen utan vidare åtgärd: D.v.s. ner i cylinderarkivet!