tisdag 3 mars 2009

Lagstridiga texter?

Demokratiutskottet har arbetet fram ett förslag till "Demokrati- och jämlikhetspolitik i Landstinget Sörmland". Redan första stycket gör att jag studsar till; "demokrati för oss är att all makt utgår från folket". Lydelsen är inte i överensstämmelse med grundlagen för där står det att "all offentlig makt utgår från folket" och det är väsenskilt från den skrivningen som finns i dokumentet.
I fördjupningsmaterialet finns ytterligare en text som får mig att känna mig illa till mods, det står under en rubrik som heter "Ett demokratiskt förhållningssätt". Det står:
"I Landstinget Sörmland är ett demokratiskt förhållningssätt en självklarhet. I detta ingår att respektera medmänniskors åsikter och handlingar så länge de inte bryter mot lagar eller andra männikskors rätt. Att resperktera gällande lagstiftning och leva därefter. Att inte sabotera vad som gäller genom utomparlamertariska åtgärder och slutlingen att påtala det orätta när någon bryter mot detta."
I dagens Folket får Jörgen Danielsson förklara vad man menar med "utomparlamentarisk" och jag tycker inte han lyckas med det. Snarare ökar förvirringen vad man vill åstadkomma!
Är det inte viktigt att istället betona vikten av öppenhet och transparens? Att vi som arbetsgivare uttalar vikten av att värna yttrandefrihet och meddelarfrihet? Att ingen av våra anställda ska bli utsatt för repressalier om man pratar med media?
När ärendet kommer upp på LSAU på ondsdag kommer jag att yrka på återremiss och att skrivningarna ska ha sin utgångspunkt från vår grundlag. Det är väl rimligt?

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Parallellfall med vår Kommunchef nyligen. Det blev bakläxa då också!

Men "all makt från folket" - det måste varit en eufemism! Man menade väl "all makt från majoriteten"!

Så är det iallafall i Strängnäs där Kommunalrådet säge till oppositionen: "Vill ni vara med är det bra, vill ni inte så blir det så här iallafall"!

Marie-Louise F M sa...

Tänk vad det kan vara besvärligt för en del med demokrati och yttrande/meddelarfrihet i synnerhet!
/Marie-Louise