tisdag 21 april 2009

Bokslutsdebatt idag

Idag står landstingsfullmäktige på schemat. Dagens stora ärende är bokslutet för 2008. Under förra året bytte vi majoritet så det kommer troligtvis att bli ganska avslaget. Mattias Claesson (C), har ställt en intressant interpellation till Jörgen Danielsson (S) om han kommer att ta något initiativ till reviderad budget eftersom skatteintäkterna försämras. I sitt svar har han sagt att han inte kommer att göra något och i så fall styr vi mot ett gigantiskt underskott!
Jögen D har hela tiden pratat om hur viktigt det är för landstinget att visa tydligt ledarskap och att ta ansvar.
Mycket prat och för lite verkstad i så fall...

Inga kommentarer: