onsdag 22 april 2009

Vindkraft i blåsväder

Igår på fullmäktige fick vi veta att den nya majoriteten ska utreda egen producerad vindkraft. Det konstiga är att Ylva G Karlsson (MP) svarade NEJ när Lotta Finstorp ställde en fråga på folkhälso- och miljöberedningen förra veckan om man jobbar något med vindkraft!
Det är mycket som sker i det fördolda nuförtiden.
Dessutom har den nya majoriteten anlitat Ylva G Karlssons makes företag, han arbetar som konsult i vidkraftbranchen. Ett sånt förfarande skadar inte bara arbetet med egenproducerad vindkraft utan också politiken. Det finns något som heter jäv och det här är ett bra exempel på det.
Hur ska Ylva förklara detta?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hur kan någon vara positiv nu när hela vindkraftsbluffen är avslöjad?
för ca 2 år sedan upptäckte jag själv att inte allt stod rätt till. Jag var då ganska ensam i spalterna att vara negativ till vindkraft.
Det är en stor glädje att se att så många fått upp ögonen nu.
Det som utlöste min nyfikenhet var när jag fick se den officiella siffran 1%. Det var alltså allt vinkraften ger. Kan det vara sant att man stödjer en så obetydlig produktion med millioner av skattemedel.
När man sedan läste vidare och konstaterade att produkten är så dålig att den måste backas upp av annan kraftproduktion till 100% så blir man rent av chockad.
Vindkraft är en produkt av:
1 Skickliga/samvetslösa försäljare.
2 Okunniga politiker.
3 Markägare som lurats att de gör en miljöinsats.
4 Markägare som offrar naturen i tro att de skall bringa feta inkomster.
5 En allmänhet som vilseletts av mycket starka lobbygrupper och därför tror att vindkraft är miljövänligt och kan tänka sig att offra vår vackra natur.

Politikerna vaknar

Motion till socialdemokratiska Skånedistriktets distriktskongress 2010.
"Vindkraften är inte lönsam utan subventioner och kan inte byggas ut enligt det socialdemokratiska klimatprogrammet eftersom det inte är realistiskt, genomförbart och trovärdigt".
Motionär: Stefan A. Johansson

Helge Svensson

Anonym sa...

Det finns idag ingen oberoende forskning på hur dagens stora vindkraftverk påverkar människors hälsa.

Buller med låga frekvenser är särskilt störande på nattsömn och hälsa.

På landsbygden bör troligen andra ljudkrav tillämpas än de som Naturvårdsverket har idag.