fredag 6 februari 2009

Är EMU nästa nöt att knäcka?

Den historiska överenskommelsen av Alliansregeringen om kärnkraften visar att det finns handlingskraft och ledarskap i regeringen. Nu måste Mona Sahlin ut på banan och bekänna färg! Hon öppnar upp för samtal om energipolitiken, ska bli intressant och se vad det landar i! Dagens ledare i Svd talar om "visioner förankrade i verkligheten".
Nästa svåra fråga att ge besked om är EMU. Den globala finanskrisen visar hur sårbart vårt samhälle är och; hur blir det i framtiden!? Island är ett aktuellt och tydligt exempel på sårbart ett litet land och en valuta kan vara. Nu vill man in i EU!
I höst tar vi över klubban i ministerrådet. Tänk om Alliansregeringen kunde ta upp EMU-frågan inför valet 2010 och visa samma handlingskraft och ledarskap som i kärnkraftsfrågan! Ta fram en strategi även för införandet av euron. Den globala ekonomin ser inte likadan ut nu som för sex års sedan när vi folkomröstade.

2 kommentarer:

Ann-Sofie sa...

Marie,
Maud Olofssons ställningstagande i kärnkraftsfrågan är en studie i makt och politiskt rävspel. Du har rätt i att det tvingar fru Sahlin att bekänna färg. Men är det värd priset? Den frågan kommer bara våra barn och barnbarn kunna svara på. Man kanske är glad att man inte finns kvar och behöver stå till svars då.

Marie-Louise F M sa...

Hej Ann-Sofie!
Så länge vi har kärnkraft och tio reaktorer så måste vi ansvar för en säker drift av dem. Om vi inte kan svara upp mot ett framtida energibehov kommer vi förmodligen tvingas importera el. Hur är den då producerad? Kärnkraftsel från Finland, eller?
Om mp:s energipolitik får genomslag kan nog många energikrävande företag packa ihop. Vilka konsekvenser får det?
Allt måste läggas i vågskålen och politiken måste ta ansvaret.
Mauds ställningstagande är klokt. Hon visar på ledarskap!
Hälsn Marie-Louise