fredag 13 februari 2009

Idag ska vi prata samarbete

Idag träffas vi gruppledare från Sörmland, Västmanland och Stockholm för att diskutera framtida samarbete. Vår avsiktsförklaring ska ligga till grund för vilka områden det rör sig om och sedan ska det godkännas av respektive fullmäktige. Det känns otroligt bra; kan vi hitta bra former för samarbete och vara konstruktiva så hoppas vi att våra gemensamma resurser ska kunna användas på ett klokt sätt och komma skattebetalarna till del. Det är inga långa avstånd oss emellan och det finns en vilja hos oss alla att hitta lösningar som kan göra livet lite enklare för de som bor och arbetar i vår region.
I övrigt har det varit en intressant vecka, stort och smått blandat. LSAU, Mariefredsnämnd (där vi diskuterade vårt bekymmer med änder och vildsvin), möte i riksdagen om höghastighetståg och Ostlänken och igår arbetsutskott i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det finns mycket att säga om Banverkets prioritering av tåginvesteringarna men det återkommer jag med i ett annat inlägg.
Imorgon har vi årsmöte för lokalavdelningen i Strängnäs och då ska vi lyssna på socialchefen Bengt Gustafsson. Sen tar jag helg!

Inga kommentarer: