tisdag 17 februari 2009

Varför ska flickor vara mindre värda?

Kaj Wedenberg, chef på kvinnokliniken på Mälarsjukhuset har vänt sig till Socialstyrelsen för att få igång en diskussion om "fel" kön ska vara skäl för att göra abort. I gårdagens EK kan vi läsa att personalen är upprörd och tycker att det är hemskt att man ska få göra abort pga "fel" kön. Jag kan förstå deras upprördhet. Samma personal ska försöka hjälpa de förtvivlade par som inte lyckats få barn, trots upprepade försök. Eller omvänt; glädjas med dem som lyckats efter många försök och fått se parens ständiga kast mellan sorg och glädje, vid varje nytt försök. Hoppet om att nu, äntligen kanske det går den här gången!
Vad spelar då kön för roll?
Varför ska vi använda den medicinska teknik vi har för att kunna göra det (ur)valet? Svåra frågor och inga entydiga svar.
När det nu händer, så ställs en etiks frågeställning på sin spets och pekar också på behovet av en etisk debatt. Vad är rätt och vad är fel?
Min partikamrat Ingemar Johansson, insåg tidigt vikten av en levande etisk debatt. Han skrev en motion om att Landstinget Sörmland behövde inrätta ett etiskt råd. Ett enhälligt fullmäktige ställde sig bakom motionen. Det Centrala etiska rådet bildades och det togs fram ett etisk program. Tanken är just att personalen ska ha hjälp och stöd för etiska diskussioner eftersom man ofta hamnar i etiska dilemman.
Jag skulle vilja rekommendera Kaj Wedenberg och personalen på KK på MSE att ta del av vårt etiska program och ta tid till en bra och givande dialog.
Som dagens abortlagstiftning är utformad så behöver ingen gravid kvinna motivera sitt beslut till abort före vecka 18.
Hon begår inget lagbrott i egentlig mening men sett ur ett etiskt perpektiv blir det däremot mer komplicerat. Vad innebär det, ställt mot alla människors lika värde, oavsett ålder, kön och hudfärg???
Etiken har en viktig funktion att fylla, mellan allt det teoretiska och faktiska som händer och sker varje, dag i vården.
I Svd säger Socialstyrelsen att man ska "se över" den nuvarande lagstiftningen. Göran Hägglund tror inte att lagstiftning är rätt metod att komma åt problemet. Jag tror inte heller att lagstiftning är lösningen på det här problemet.
Den här frågan kommer i alla fall jag att ta upp nästa gång vi träffas i Etiska rådet. Det som ändå känns så himla tråkigt däremot; medicinska tekniken kan idag medverka till att flickor utsorteras. Inte bara här utan även i länder som Kina och Indien.

Inga kommentarer: