måndag 19 april 2010

Hur blir politiken med rödgrön regering?

Eftersom alla opinionsmätningar ger den rödgröna väntersalliansen ett försprång så är det intressant att läsa partiprogramm från sossarnas allierade.
Granskningen från media är minimal och de kritiska frågorna ställs inte. Miljöpartiet skriver:
"Idag formas företagens mål utifrån kraven på lönsamhet. Ansvaret för människor, miljö och naturresurser skjuts i bakgrunden. Vi vill verka mot detta med kraftfulla ekonomiska styrmedel och en skärpt lagstiftning."
Hur ska den skärpta lagstiftningen se ut? Vilka konsekvenser för det för industrin i Sverige? Jobben?
Vänsterpartiet kommer att ingå i en regering för första gången i modern tid. Vänsterpartiet vill att:
"Monarkin skall ersättas med en republikansk författning där statschefen tillsätts i demokratisk ordning."
Kommer monarkin att avskaffas?
Vänsterpartiet anser att:
"Demokratin är mer än allmän rösträtt och formella friheter – den måste göras till folkets makt över samhället."
Vad innebär detta konkret? Kommer staten ta mer makt över kapitalet och privat företagande?
Vänsterpartiet anser att:
"Europeiska unionens överstatliga beslutsformer är motsatsen till internationell samverkan. EU:s nyliberalt inspirerade fördrag gör i praktiken kapitalets frihet till överordnad princip. Avregleringar, skattesänkningar, privatiseringar och avskaffande av handelshinder inom en gemensam marknad är prioriterat, medan social trygghet, miljöskydd och arbetsrätt betraktas som problem eftersom de kan minska kapitalets frihet.
EU bygger murar mot resten av världen."
Vilken EU-politik kommer att drivas? Vilket inflytande kommer vänstern att ha på den?
Frågorna är många men frågan är; kommer svaren före 19 september eller efter?

Inga kommentarer: