fredag 23 april 2010

Kristdemokraternas vårdpolitik gör avtryck!

Den viktiga kömiljarden förbättrar inte bara ekonomin för landstingen runt om i Sverige och Sörmland är inget undantag. Det räddade det ekonomiska resultatet för hälso-och sjukvården 2009. Utan kömiljarden hade sjukvården tvingats till kännbara nedskärningar i vården!
Det bästa med pengarna från Göran Hägglund är att patienter får vård snabbare och slipper sitta i oändliga vårdköer och det var det som var poängen med satsningen. Att behöva vänta på vård hör inte hemma i ett välfärdsland.
Vi har en vård i världsklass men har varit i skamvrån när det gäller tillgänglighet i jämförelse med andra länder.
Men nu kan det snart vara historia! Utan kristdemokraterna i Alliansen hade det inte blivit någon kömiljard och satsning på ökad tillgänglighet.
Nu får Sörmland 6,8 miljoner för de första tre månaderna och nämnden räknar med att få 25 miljoner extra i år från Alliansen.
I Sörmland får 88 procent av patienterna träffa rätt läkare inom tre månader. 84 procent behandlas inom utsatt tid. Därmed intar vården i Sörmland 14:e plats av landets 21 landsting.
Vi är inte bäst, ska vi vara i topp finns det fortfarande mycket kvar att göra. Men utan Kristdemkraterna i Alliansen och verksamhetens fantastiska insats hade vi inte nått så långt!

Inga kommentarer: