lördag 3 april 2010

Oroväckande att vart sjunde barn misshandlas!

Skrämmande läsning att så många som ett av sju barn har utsatts för våld av en förälder eller vårdnadshavare. Mer än hälften av dem som upplevt våld mellan de vuxna i familjen har själva blivit slagna!
Det påvisas i en studie från Linköpings universitet och landstinget i Sörmland. Nästan 8 500 elever mellan 13 och 18 år gamla fick svara på en omfattande enkät om sina erfarenheter.
De som slår är oftast barnets förälder och det är ingen skillnad om det är mamma eller pappa. Däremot är det vanligare att barn misshandlas om även kvinnan utsätts för misshandel.
- Att sambandet mellan kvinnomisshandel och barnmisshandel var så tydligt var en överraskning, säger Eva-Maria Annerbäck, psykoterapeut och doktorand i barn- och ungdomspsykiatri som gjort studien.
Att det också är föräldrar som är arbetslösa, sjukskrivna eller har invandrarbakgrund som är den största riskgruppen, visar hur viktigt det är att prioritera arbetet med arbetslinje och integration. Att ta ut sin frustration på sina små känns hemskt. Vuxna borde vara bättre på att ta ut sin ilska på annat sätt än att slå sina barn.
Vi behöver trygga barn och föräldrar för ett tryggt samhälle!

Inga kommentarer: