torsdag 29 april 2010

Ingen sjukvårdspolitik från de rödgröna

I två långa dagar har vi suttit i landstingsstyrelsens arbetsutskott och tagit del av det ekonomiska läget och vilka utmaningar som väntar framöver. Inför budget 2010 får vi en uppräkning av kostnaderna på 1,8 % och samtidigt ett effektiviseringskrav på 1 %. I pengar blir det endast ca 35- 40 miljoner i tillskott till den samlade hälso-och sjukvården i länet!
Vi beräknas överskrida budgeten redan nu och prognosen pekar på 106 miljoner back för 2010!
Anders Andersson (KD),skriver i Dagen att tunga sjukvårdspolitiska ställningstaganden saknas.
Han skriver: "I den debatt som hölls i kammaren nyligen förväntade vi oss att oppositionspartierna skulle vilja profilera sig på sina tunga förslag. Men inte."

Sossarna styr i vårt landsting och vilken politik kommer de att föra på riksnivå tillsammans med MP och V? Hur ser man på stopplagen?
Anders Andersson skriver vidare:
"Socialdemokraterna valde att inte debattera vårdvalsreformen eller tillgänglighet till vård, återinförande av stopplagen för att förhindra försäljning av sjukhus eller någon annan fråga där man säger sig ha en annan politik än alliansen."

Alliansen har fört en politik som både minskat köerna i sjukvården, förbättrat rehabiliteringen för de långtidssjukskrivna, flera miljarder extra till psykiatrin, en kraftig satsning på ny tandvårdsreform, en ny patientsäkerhetslag och genomfört valfrihet genom vårdval.
Helt enkelt en politik som utgår från patienten och som inte satt systemen i första rummet!

Vilka förslag kommer att bli verklighet i sjukvården om vänsteralliansen tar över efter den 19 september? Vilka "återställare" kommer att införas? Kommer satsningen på ökad valfrihet för patienter bli ett minne blott?
Anders Andersson undrar och det gör jag också. Vården är alltför viktig för att glömmas bort och besked vill vi ha innan valet!

Inga kommentarer: